Scholastika otevírá dva nové studijní umělecké obory

Studium umění a designu je v Česku stále populárnější. O tom svědčí nejen vznik několika nových uměleckých škol v posledních letech, ale také rozšiřování jejich studijních programů.

Pro zájemce a fanoušky současného designu a umění otevírá např. pražská škola současného umění Scholastika dva nové obory. Od října ve Scholastice můžete probádat dějiny designu s Adamem Štěchem, zakladatelem kreativní skupiny OKOLO a držitelem ceny Czech Grand Design 2012.  Druhou novinkou je ateliér produktového designu pod vedením ve světě i u nás úspěšného designera Jana Čapka. Škola však nabízí i další stávající studijní programy, jako je malba, kresba či fotografie a další.

Projekt, který umožňuje studovat a rozvíjet se v jinak těžko dosažitelném prostředí současné umělecké scény, je nápadem mladých výtvarníků a umělců Evžena Šimery a Ondřeje Brodyho. Scholastiku založili jako novou platformu vzdělávání v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Scholastika zahájila svou činnost v lednu 2012 vzdělávacími kurzy určenými především studentům hlásícím se na vysoké umělecké školy. V současnosti však dává příležitost i ostatním zájemcům z řad veřejnosti, kteří se aktivně o umění zajímají, nebo i těm, kterým Scholastikou nabízené kurzy mohou pomoci v rozvoji profesního života.

Studentům u nás pomůžeme vytvořit teoretické a praktické zázemí k jejich práci, tak aby se po ukončení studia mohli aktivně začlenit do sfér současné umělecké scény nebo uplatnili nové zkušenosti v jejich stávající praxi. Mohou k nám na přípravu budoucí studenti malby stejně jako profesionálové z kreativních agentur, kteří si chtějí rozšířit obzory,“ říká Evžen Šimera.

Myšlenka propojit mladé renomované umělce jako pedagogy a zájemce o současné umění vznikla z potřeby vymanit studenty ze stále zkostnatělé podoby státního vzdělávání a poskytnout jim aktivní vhled do aktuálního uměleckého prostředí. Scholastika klade důraz na to, aby byli absolventi schopní se co nejdříve po studiu kvalitně uplatnit v praxi. To se děje na rozdíl od jiných uměleckých škol v České republice tím, že nabízí svým studentům bohaté doprovodné aktivity.

Součástí života ve Scholastice jsou návštěvy výstav, významných uměleckých počinů, performancí a dalších událostí, jak v Praze a ostatních českých městech, tak i v zahraničí. Do Scholastiky přijíždí na pozvání zakladatelů školy výrazné umělecké osobnosti působící u nás i ve světě, jako například Prof. Jiří Přibáň z Univerzity v Cardifu, nebo známy rapper a komiksový kreslíř Vladimír 518. Škola nad rámec výuky organizuje různé workshopy a semináře, kde je možné se například naučit, jak vyrábět vlastní originální magazín. Významnou událostí pro školu jsou závěrečné klauzury studentů stejně jako den otevřených dveří, na kterém se i letos 19. září může kdokoli se Scholastikou osobně seznámit.

Scholastika má před sebou třetí rok své pedagogické činnosti a otevírá další kurzy v současnosti stále více oblíbených a vyhledávaných oborů – Ateliér produktového designu a cyklus přednášek Dějiny designu. 

Studenti budou mít ve Scholastice možnost se seznámit s oborem designu od profesionálů, kteří ve svém oboru představují současnou špičku. Jde nám o předávání praktických zkušeností, které studenti budou dále rozvíjet v reálných projektech, na kterých se budou podílet i významná česká studia,“ vysvětluje otevření dvou nových oborů Ondřej Brody.

 

Výuka ve Scholastice probíhá formou půlročních kurzů. Studenti prochází vstupním výběrovým řízením a v rámci výuky formou dialogu student-žák rozvíjí své schopnosti a získávají nové zkušenosti, které uplatní v závěrečných ročníkových pracích.

Scholastika sídlí v charismatické budově bývalých Elektrických podniků v Praze-Bubenči. I ta sama o sobě podtrhává myšlenku soukromé školy, která má ambice získat akreditaci Ministerstva školství a stát se tak vedle ostatních uměleckých škol novou relevantní platformou vzdělávání v oblasti současného designu a umění.

Více informací o SCHOLASTICE a jejích činnostech naleznete na  http://www.scholastika.cz/ nebo na Facebooku.