Stipendia na stáže a studium ve Francii

Už 2. března je uzávěrka přihlášek do programu francouzské vlády podporujícího studenty doktorandského a postdoktorandského studia.

Na stáž o délce 1-3 měsíce v oblasti přírodních věd, exaktních věd, humanitních věd, ekonomických a právních věd a lékařství můžou vyrazit čeští studenti se znalostí francouzského nebo anglického jazyyka. Stáž může probíhat na univerzitách, knihovnách, výzkumných centrech či ve fakultních nemocnicích, a to podle potřeb žadatele. Stipendia na stáž budou poskytnuta studentům, kteří uspějí u konkurzů s navrhovaným projektem.

Ve stejných oborech lze získat stipendium také na doktorát pod dvojím vedením. Doktorát pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské univerzitě a po jeho ukončení obdrží student diplom uznávaný oběma univerzitami. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele. Během pobytů ve Francii pobírá doktorand pět měsíců stipendium francouzské vlády. Tato spolupráce je podložená smlouvou, k termínu podání žádostí však stačí pouze zavazující se dopis obou školitelů.

Více informací o obou programech získáte zde.