Stáže pro pracovníky muzeí a archiváře

V rámci Programu Courants 2012 nabízí francouzská ambasáda dva programy:

1) Evropský seminář pro pracovníky muzeí
Devátý ročník Evropského semináře pracovníků muzeí bude probíhat v Paříži a v regionech od pondělí 11. do soboty 16. června 2012 a jeho tématem letos bude „Muzea v současné době“.
Semináře se zúčastní cca patnáct evropských muzejníků (spolu s francouzskými účastníky), kteří se budou zamýšlet nad tím, jak je zohledňován pohled návštěvníka muzea při tvorbě samotné koncepce muzeí a výstav, jak muzea přijímá veřejnost, jaký prostor je v muzeích dáván umělcům a současnému výrazu, jaká jsou specifika současných výtvarných muzeí, jakým způsobem se vytvářejí sbírky v historických a etnografických muzeích. Účastníci budou rovněž seznámeni se situací ve Francii pokud jde o současný umělecký výraz ve francouzských krajských institucích současného umění.

2) Mezinárodní archivářská konference

Tématem první Mezinárodní archivářská konference bude „Místo archívů a role archivářů v současné a budoucí společnosti“. Konference bude probíhat v Paříži, od pondělí 12. do pátku 16. listopadu 2012.
Mezinárodní archivářská konference naváže na stáž Archivistická teorie a praxe organizovanou od roku 2001 v rámci programu Courants du Monde. Jejím cílem bude ještě více vyhovět potřebám a očekáváním mezinárodní archivářské komunity. Účastníkům představí současnou archivářskou problematiku ve Francii a v zahraničí, mimo jiné na základě výměny zkušeností všech účastníků programu. Každým rokem se bude věnovat právě aktuálnímu archivářskému tématu ve stanovené geografické zóně. Konference se zúčastní cca patnáct archivářů. Vybráni budou zkušení archiváři pracující ve státních, oblastních či firemních archívech, či archiváři zastávající vedoucí funkce a ovládající současné archivistické postupy a techniky a orientující se v archivistické politice.

Oba programy jsou určeny frankofonním nebo anglofonním odborníkům z členských zemí Rady Evropy. Pracovním jazykem těchto setkání bude francouzština, příspěvky budou tlumočeny do angličtiny (simultánně či konsekutivně dle kontextu).

Přihlášku k jednotlivým programům i další informace najdete zde.