Stáž v USA u Světové banky

Toužili jste se vždycky podívat do USA? Zajímáte se o ekonomii nebo o rozvoj? Co takhle stáž ve Světové bance ve Washingtonu?

Světová banka (World Bank) nabízí program stáží pro absolventy minimálně bakalářského programu (undergraduate), kteří jsou již zapsáni do studia magisterského.

Pozice stážistů jsou většinou nabízeny v těchto oblastech: ekonomie, lidský rozvoj (veřejné zdraví, výživa atp.), humanitní obory (antropologie, sociologie), zemědělství, ochrana životního prostředí a další.

Všichni stážisté jsou placeni od hodiny a jsou jim případně propláceny cestovní náklady. Ubytování si však zajišťují sami.

Délka stáže je minimálně čtyři týdny.

Deadline přihlášek pro zimní období (prosinec – březen) je 31. 10., pro letní (červen – září) je to 31. 1.

Více informací naleznete na stránkách Mladiinfo.com nebo přímo na stránkách World Bank.

 

Zdroj: Mladiinfo.com, 2013. Dostupné z: www.mladiinfo.com

Foto: Purethiopia.com, 2013.