Stáž v UNESCO

Akronym UNESCO je dnes znám snad každému studentovi, proto i pracovní zkušenost pro tuto organizaci znamená skvělou příležitost!

Na co se vlastně tato globální organizace zaměřuje? UNESCO má na starost mezinárodní kooperaci v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a komunikace. Nechrání pouze histrorické či přírodní památky, které se velmi často pyšní svoji záštitou pod těmito šesti písmeny, ale příspívají k rozvoji společnosti, všeobecnému míru a zlepšení životního standardu.

Pokud se chcete stát členem týmu této mezinárodní organizace a působit v globálním měřítku, pak se tato příležitost týká možná právě vás! UNESCO totiž nabízí na svých oficiálních stránkách formulář pro zájemce o stáž. Nejde o nic specifického, přihlásit se můžete kdykoli.

Výsledek obrázku pro unescoZdroj: unesco.org/new/en/unesco/join-us/

Kdo může o stáž zažádat?

Můžete zažádat o stáž, pokud spadáte pod jednu z těchto kategorií:

  1. Pokud jste studentem bakalařského anebo navazujícího vysokoškolského studia v některém z následujících oborů: vzdělávání, kultura, věda, komunikace, sociální a humanitní vědy, právo, Human Resources, Management, mezinárodní vztahy.
  2. Student posledního ročníku technické, administrativní či odborné školy.
  3. Absolvent univerzity nebo odborné či technické vzdělávací instituce, který dokončil své vzdělání v době předchozích 12 měsíců.
  4. Máte ukončené 3 roky denního univerzitního vzdělání nebo podobné instituce zakončené stejně hodnotným titulem.

Jaké jsou požadavky?

  • Minimální věk 20 let.
  • Jazyky: Musíte ovládat plynule angličtinu anebo francouzštinu.
  • Počítačové znalosti: Perfektní znalost počítačových systémů a office.
  • Týmový hráč: Měli byste být týmovým hráčem a umět se adaptovat na mezinárodní prostředí.
  • Komunikační znalosti: Měli byste mít silné interpersonální a komunikační vlastnosti.

Jak probíhá zažádání o stáž?

Před vyplněním on-line dotazníku si připravte své CV, neboť na odeslaní žádosti máte pouze jednu hodinu, než se portál uzavře. Trvání stáže se pohybuje v rozmezí od 2 do 6 měsíců.

Berte v potaz, že UNESCO nehradí vaše náklady a neposkytuje finanční podporu.

Pro více informací k této skvělé nabídce naleztene na oficiálních stránkách UNESCA.

Zdroj: UNESCO