Stáž v Centru pro prevenci a kontrolu nemocí

Čerstvým absolventům je určena tato placená stáž ve Stockholmu zaměřená na získání praktických zkušeností z oblasti zdravotní prevence a kontroly. 

Stáže se může zúčastnit každý, kdo je obyvatelem členského státu EU, je schopen pracovat v angličtině a je vzdělaný v oblastech infekčních nemocí, mikrobiologie, veřejného zdraví, epidemiologie, statistiky, sociálních věd, bioinformatiky, risk managementu a obdobných oborů. Na pomocné funkce jsou vítáni také absolventi práva, managementu nebo ekonomiky.

Stáž bude mít délku 3 – 6 měsíců v průběhu roku 2014. Zájemci se mohou přihlásit na první či druhou polovinu roku, a to do 30.1.2014 či 30.4.2014. 

Plat stážistů bude 1207,83 Euro sloužící k pokrytí veškerých nákladů spojených s pobytem ve Švédsku a cestou.

Zájemci se mohou přihlásit zasláním svého životopisu, motivačního dopisu a kopie diplomu na  traineeship@ecdc.europa.eu.

Více informací o stáži i Centru pro prevenci a kontrolu nemocí se dozvíte na oficiálním webu organizace.

Podle Mladiinfo.com