Stáž na Tribunálu

Baví vás mezinárodní právo a chtěli byste na mezinárodní stáž? Láká vás malebný Hamburg? Přihláste na stáž na Mezinárodní tribunál pro mořské právo (ITLOS).

Zdroj: ITLOS

ITLOS je tribunálem, který řeší spory vyplývající z aplikace Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

Stážisté se obměňují každé tři měsíce v periodách leden – březen, duben – červen atd., ale existuje zde možnost individuální domluvy. Stážisti jsou přijímáni cca 4 na každé období.

Přijímáni jsou uchazeči ze všech koutů světa, namátkou například Čína, Demokratická republika Kongo, Trinidad a Tobago, Indonésie, Rusko a další.

Stážista, respektive uchazeč české národnosti neobdrží žádný plat, nicméně se může přihlásit na příspěvkové stipendium v rámci Erasmus+, pracovní stáž od Evropské unie, neboť Tribunál leží v Hamburgu (konkrétně u Německa je částka 500 euro/měsíc), nebo si může v rámci přihlášky žádat o pomoc s financováním z tzv. „Trust fund“ v případě, že by jinak nebyl schopen hradit náklady stáže.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

 • Splněné alespoň tři roky studia
 • Studentem oboru s titulem nebo postgradáulního oboru i během průběhu stáže
 • Ne víc jak 35 let
 • Dobrou znalost angličtiny a/nebo franzouštiny
 • Mít zájem v mezinárodním právu, zvlášt v mezinárodním mořském právu, mezinárodních vztazích nebo v mezinárodních institucích

V rámci speciální přihlášky (ve zdroji  naleznete odkaz k ní) vás čekají další důležité, byť některé nepovinné položky:

 • tři možná doporučení
 • Motivační dopis
 • CV
 • Výpis známek
 • Jazykový certifikát
 • Publikace nebo jiné vzorky vaší dosavadní práce
 • Popis předchozích získaných univerzitních stipendií či jiných akademických úspěchů
 • Kariérní plán do budoucna

Stáž je tedy vhodná primárně pro studenty oborů právo a mezinárodní vztahy. Nicméně ITLOS přijímá stážisty i do tiskové, jazykové a knižní sekce, takže určitě i tyto a příbuzenské obory jsou vhodné pro přihlášku.

V posledních letech se pro zajímavost řešily/řeší spory mezi Itálií a Panamou o (i)legální zatčení panamského plavidla španělskými, respektive italskými úřady, spor mezi Itálií a Indií o střelbě na indické rybáře italským ropným tankérem nebo spor týkající se vymezení námořní hranice mezi Ghanou a Pobřežím Slonoviny v Atlantském oceánu.

Na konci stáže obdrží všichni stážisté certifikát o stáži a hodnocení jejich práce.

Deadline pro nejbližší období, tj. červenec – září, je 31. března. Obecně bývá vždycky deadline dva měsíce před začátkem stáže.

Pro více informací pište na press@itlos.org.

Zdroj: itlos