Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž pro studenty prezenčního studia VŠ, případně pro čerstvé absolventy VŠ (do 4 měsíců po ukončení studia). Stáž bude probíhat na Odboru lidských práv a transformační politiky.

Odbor lidských práv a transformační politiky se podílí na koordinaci zahraniční politiky v oblasti rozvoje lidských práv a podpory demokracie ve světě. Zpracovává problematiku lidských práv a podpory demokracie v orgánech OSN, EU, OBSE a Radě Evropy.

Délka stáže: 16  hodin týdně po dobu 2 měsíců, případně dle vzájemné dohody. Stáž se vypisuje na následující období:

 1. únor – březen 2016
 2. únor 2016 (oddělení transformační politiky)
 3. duben – květen 2016
 4. červen 2016
 5. září – říjen 2016

Zaměření stáže

 • spolupráce při přípravě podkladů, stanovisek a instrukcí k obecným otázkám lidských práv
 • spolupráce při přípravě podkladů pro jednání Rady OSN pro lidská práva a její pracovní skupinu pro Univerzální periodický přezkum
 • příprava přehledů projektů transformační spolupráce pro webovou prezentaci
 • praktická asistence při přípravě seminářů, jednání a konzultací
 • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci odboru LPTP podle aktuální potřeby

Podmínky stáže

 • studium relevantních oborů (mezinárodní vztahy, právo, ekonomie, politologie a další  společenské vědy),
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2,
 • uživatelská znalost MS Office.

Konkrétní termíny pro zaslání přihlášek a podrobné informace o stáži naleznete v tomto odkaze.

mzv_cz_logo - Mladiinfo ČR

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR