Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stáž v Odboru ekonomické diplomacie MZV. Nabídka je určena pro studenty vysokých škol magisterského studia, především studenty ekonomických oborů, se zájmem o podporu vývozu, mezinárodní vztahy a ekonomickou diplomacii. 

Odbor ekonomické diplomacie je ekonomická sekce MZV, která koordinuje vnější ekonomické vztahy ČR, zasazuje se o zájmy ČR a poskytuje podporu českým podnikům působícím na zahraničních trzích.

Stážisté se budou podílet na přípravě podkladů a stanovisek pro bilaterální jednání, na zpracování materiálů ekonomického charakteru a na úkolech týkajících se pomoci českým podnikům

 

Délka stáže

20 až 25 hodin týdně po dobu tří měsíců. Stáž bude probíhat od konce září 2015.

Jaké podmínky musí splnit žadatelé o stáž

 • student VŠ magisterského studia
 • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2
 • uživatelská znalost MS office
 • zájem o mezinárodní vztahy a ekonomickou diplomacii

Uchazeč o stáž musí dodat

 • tzv. dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR (http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/uredni_deska/formulare/formulare-dotaznik_zajemce_o_staz.html)
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • fotokopii českého občanského průkazu a českého průkazu zdravotního pojištění
 • výpis z evidence rejstříku trestů
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti
 • motivační dopis v českém jazyce
 • stručnou esej v českém jazyce v rozsahu 2 normostran na vybrané téma v oblasti ekonomické diplomacie či podpory exportu (téma dle vlastního uvážení)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 21.září 2015 na adresu: rudolf_klepacek@mzv.cz

Více informací o stáži naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí