Rozvojový večer z Moldavska

Další z tradiční série rozvojových večerů pořádaných v Olomouci organizací ARPOK bude patřit Moldávii. Název Quo vadis, Moldova napovídá, že řeč bude mimo jiné o rozporu mezi směřováním k Rusku a Evropě, ale i o moldavských dětech či pomoci České republiky.

Moldavsko, nejchudší země Evropy, známá jako Besarábie či Zahrada Sovětského svazu odpradávna oplývala hojností vína a dalších zemědělských plodin. Dnes se ale potýká se zaostalým hospodářstvím, absencí sociálních služeb, nezaměstnaností i velkou pracovní migrací.

Moniku Chmelíkovou, absolventku Univerzity Palackého v Olomouci, a Heřmana a Olgu Šnevajsovy, její současné studenty, spojuje skauting. Na konci letošního srpna podnikli společnou cestu do Moldavska v rámci osvětově-vzdělávacího projektu Skauti pro rozvoj, realizovaného Katedrou rozvojových studií PřF UP v Olomouci. O zkušenosti z dění v rozvojových zemích se tak mohou podělit nejen prostřednictvím aktivit ve svých skautských oddílech, ale také skrze besedy s veřejností.

Rozvojový večer se koná v úterý 10, prosince v 19.00 v Divadle hudby Olomouc (Denisova 47).