Echoing Green – granty pro leadery a podnikatele

Echoing Green’s Fellowship Programs jsou tři americké granty určené nadějným leaderům a začínajícím podnikatelům z celého světa. Máte nápad na projekt, kterým dosáhnete sociální změny nebo podpoříte adaptaci na klimatické změny? Tak to je program Echoing Green právě pro vás.Tyto prestižní granty jsou ročně udělovány 30 – 40 projektům z celého světa. Vybraní kandidáti obdrží během dvou let podporu 90 000 USD, účastní se mnoha setkání, zapojí se do sítě Echoing Green a získají podporu mnoha expertů a bývalých účastníků programu.

Organizace Echoing Green v letošním roce vypisuje tři různé grantové programy, z nichž dva jsou otevřeny i zahraničním uchazečům:

  • Global Fellowship – pro sociální podniky, které naplňují potřeby lokální komunity a vedou k sociální změně v místě realizace
  • Climate Fellowship – pro sociální podniky zaměřené na zmírňování dopadu klimatické změny a zlepšení adaptability na ni

Přihlašovat se mohou jednotlivci i skupiny, a to s neziskovými i ziskovými projekty. Program je určen také studentům pod podmínkou ukončení studia do června 2014.

Dvouleté programy začínají v červenci 2014. Přihlašování projektů je otevřeno do 6.1.2014, vybraní finalisté budou dále vyzváni k rozpracování navrhovaných projektů a pozvání k osobním rozhovorům.

Více informací a formulář přihlášky najdete na webu programu.