Rok dobrovolníkem v centru dětí a mládeže na Slovensku

YMCA  Centrum dětí a mládeže na Slovensku hledá dobrovolníka v rámci programu Evropské dobrovolné služby na rok!

Organizace Mladiinfo ČR vyšle dobrovolníka či dobrovolnici na roční projekt na Slovensku. Projekt je součástí programu Evropské dobrovolné služby, dobrovolník tak bude mít hrazeno ubytování, stravu, cestovní náklady, pojištění a kapesné. Jedná se o ideální příležitost, jak získat zkušenosti se zahraničním pobytem, aniž byste museli ovládat jiný cizí jazyk.

Vysílající organizace: Mladiinfo ČR
Kontakt: kancelar@mladiinfo.cz11046561_1428837657429570_194427339908197606_n
Uzávěrka přihlášek: 30/06/2016

Přijímací organizace: YMCA REVUCA
Místo konání: Jelšava, Slovensko
Délka pobytu: 12 měsíců

V organizaci YMCA se bude dobrovolník věnovat práci s dětmi, organizaci volnočasových aktivit a projektovému managementu.

Aktivity dobrovolníka:

 • ROMA CENTRUM (denně rána i odpoledne): příprava, asistence a tvoření různých aktivit pro romské děti ve věku 3 – 5, 6 – 11  v Roma centru: zpívání, umělecké a řemeslné aktivity, hraní her, sportování, pomoc s domácími úkoly, asistování při hygieně, doprovázení dětí a hraní si s nimi.
 • YMCA aktivity: klub her, Ten zpěv, Amaro Del band, zumba, hraní na kytaru, Klub žen, Klub kluků a jiné činnosti podle zájmu dobrovolníka (jazykové lekce pro teenagery a YMCA čajovna, dramatický kroužek, aj.).
 • Mini-projekt: vlastní projekt nebo aktivity v místní komunitě je možné rozvíjet během ve spolupráci s místními školami a dalšími neziskovými organizacemi.
 • Výpomoc v kanceláři: rozvoj dobrovolnictví, podpora organizace, porady, monitoring EDS.
 • Sezónní aktivity: letní tábory pro děti z města a okolí, národní setkání YMCA a kurzy.

Dobrovolníkovi bude poskytnut kurz slovenského jazyka minimálně jednou týdně.

Požadavky

 • zájem o práci s dětmi a mládeží
 • aktivita, zodpovědnost a otevřenost
 • dovednosti pro práci s dětmi (nejsou ale podmínkou): hra na hudební nástroj, sportování, zpívání, tancování, herectví
 • flexibilita
 • komunikativnost

Více informací o hostitelské organizaci najdete na jejím webu nebo facebooku.

Přihlášení

Jestliže vás projekt  zaujal a máte pocit, že je to přesně to, co by vás bavilo, zašlete svoje CV a motivační dopis na e-mailovou adresu kancelar@mladiinfo.cz do 1.6.2016 .

IMG_2240

 

Volunteer for one year for children and youth center in Slovakia!

Contact person: kancelar@mladiinfo.cz

Organization: YMCA REVUCA Community centre Jordan

Location: Jelšava, SLOVAKIA

Deadline for applications: 30/06/2016

Activity dates: 12 months with a beginning in August or September

Link: Website and Facebook Page

 

Organization

YMCA community centre was opened by YMCA Revúca in 2011. Social workers and volunteers prepare regular activities for children and young people in clubs but also irregular events like outdoor hiking, survival or children camps.

Although the village is situated in nice low mountain region with great mining history, there is now high unemployment and illiteracy especially among the Roma community, many families still live in very basic and poor hygienic and social conditions. Volunteers, both local and international, create an important part of YMCA work among local community, especially the children and youth from this deprived area.

We continue to develop programmes and cooperation that target local community needs and involve people from various backgrounds.

11146216_1428837887429547_7830289384612396402_n

Tasks / Activities of the volunteer

 • ROMA Centre (daily mornings and afternoons): prepare, assist and create own various activities with children aged 3 – 5, 6 – 11 and teenagers in Roma community centre: singing, arts&crafts, playing games and sports, help with homework, assist with hygiene, talk to, play with and accompany kids.
 • YMCA activities: Games club, Ten sing, Amaro Del  band, Zumba exercises, Guitar playing, Womens club, Boys club and other activities according to current offer (e.g. language lessons for teenagers once a week, drama club, YMCA tearoom etc.)
 • Mini-project: own project or other activities in local community can be developed during EVS depending on volunteer initiative and mutual agreement with local schools, other NGOs.
 • Help at YMCA office: volunteering development, organisational support, web updates, staff meetings, EVS monitoring.
 • Seasonal activities: like Summer camps for kids in town and local area, National YMCA meetings and workshops.

The volunteer will have Slovak language lessons minimum once a week.

 

Criteria

 • basic knowledge of English for everyday communication
 • enjoy to work with children and youth on regular basis
 • active, responsible and open minded
 • various skills welcome (but not required): ability to play any musical instrument, sports, singing, dancing, drama …
 • ability to adapt and to react flexibly in challenging social environment necessary
 • communicative

 

Procedure

Please send us your CV and motivation letter until 1.6.2016 to kancelar@mladiinfo.cz