Soutěž – Přeměna odpadů na zdroje

Ministr Jan Mládek s cílem oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin co nejširší veřejnost, vyhlašuje první ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž reaguje na plnění úkolu stanoveného v Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích.

Aby soutěž zajistila co nejefektivnější osvětu, je rozdělena do 5 kategorií:

⦁ 1 kategorie – výrobní podniky
⦁ 2 kategorie – stavební podniky
⦁ 3 kategorie – veřejná správa (obce, města,…)
4A kategorie – studenti vysokých škol
4B kategorie – kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a zařízení pro volnočasové aktivity

Výstupem soutěže ve studentských kategoriích bude prezentace činností, které mají ztvárnit využívání a prospěšnost druhotných surovin.

Informace k soutěži

⦁ Přihlášky do soutěže budou přijímány do 12. prosince 2016.
⦁ Případné dotazy směřujte na email druhotnasurovina.soutez@mpo.cz
⦁ Jednotlivá kritéria a podmínky soutěže najdete na webových stránkách MPO.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu