OSN hledá mladé delegáty

OSN letos popáté nabízí mladým a zletilým do 25 let možnost reprezentovat generaci ze své domoviny na mezinárodní půdě. Čas pro přihlášení a odevzdání prací máte do 15. 5. 2020!

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají účastníky pro letošní 5. ročník Programu Mladých delegátů do UN Youth Delegates Programme. Pokud máte chuť reprezentovat českou mládež, nasát vědomosti o fungování OSN a udržitelném rozvoji, které byste následně předávali dál, tahle akce pro vás bude vrcholem roku!

Charakteristika účastníků

Než se pustíte do studia zadání, zvažte, zda splňujete následující charakteristiku ideálního účastníka/ideální účastnice:

 • věk 18-25 let
 • časová flexibilita dle potřeb Programu
 • mít vztah k mezinárodním vztahům a diplomacii
 • zájem o témata rezonující mezi mládeží
 • týmový duch se zdravou odolností vůči stresovým situacím
 • ovládat AJ na výborné úrovni (další cizí jazyk výhodou)
 • mít pracovní zkušenost s mládeží (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.)
 • mít ochotu dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

Jak se přihlásit?

Proces přihlášení a výběru je poměrně jednoduchý. Stačí se závazně přihlásit nejpozději do 15. 5. 2020 na emailu: vaclav.kriz@crdm.cz. Ujistěte se však s předstihem, že chápete zadání a máte dostatek času pro vypracování následujícího. Bude totiž potřeba odevzdat:

 • životopis v češtině
 • návrh agendy a zdůvodnění jejího výběru v ČJ (1-3 normostrany)
 • esej v AJ na téma „Which Sustainable Development Goal of the Agenda 2030 do you consider as the most relevant to the Czech youth and why?

Výběrové řízení proběhne po vypršení termínu a obdržení přihlášek. V případě postupu do druhého kola proběhne pozvání na osobní nebo online pohovor (s ohledem na vývoj opatření ke COVID-19). Pohovory budou probíhat v termínu od 25. 5. do 29. 5. 2020.

un headquaters osn
Autor: konferenzadhs, Zdroj: Pixabay.com

Co vám účast na akci přinese?

Tuto otázku si pochopitelně budete při uvažování nad účastí klást a odpověď je vyčerpávající. Zmíníme tedy to nejdůležitější:

 • možnost hájit zájmy české mládeže na mezivládních jednáních OSN
 • dva výjezdy
  • podzimní zasedání Valného shromáždění OSN (pobyt v New Yorku v říjnu 2020, po dobu několika týdnů)
  • v období Q1/2021, po koordinaci s MZV, MŠMT a ČRDM, jeden další relevantní formát
 • spolupráce se Stálou misí ČR při OSN
 • seznámení se s dalšími Mladými delegáty z celého světa
 • řešit s nimi otázky práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje OSN a další

Pokud máte pocit, že nemáte dost informací, podívejte se na stránky, které uvádíme níže. V případě, že si nevěříte, tak vězte, že zkusit se má vše a litovat v žádném případě nebudete. Po absolvování vašeho mandátu se posunete ve vašem oboru zájmů o několik úrovní výš. A to přece stojí za trochu námahy, nemyslíte?

Fotodokumentaci z předchozích ročníků naleznete na instagramu akce. Více informací uvádí také oficiální české webové stránky Programu.

Zdroj: Mladiosn.cz