Diář mladé Češky v OSN

#recyklujemeclanky: Zuzka Vuová právě zažila fantastickou etapu svého života. Stala se totiž českou mládežnickou delegátkou v OSN. Přečtěte si, jak se vůbec do OSN dostala.

Diář mladé Češky v OSN

Proč Zuzka do New Yorku vůbec jela? Česká republika se poprvé účastní Programu mladých delegátů do OSN a řadí se tak mezi dalších 36 států světa, které jsou na mezivládních zasedáních OSN zastoupeny mladými lidmi. Program mladých delegátů do OSN v ČR realizuje Česká rady dětí a mládeže (ČRDM), Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství.

O práci v OSN jsme už psali na Mladiinfo.cz v řadě článků a kariérní příležitosti jsme shrnuli v Průvodci kariérou v mezinárodních organizacích – OSN.

Zuzčin diář

Týden před zasedáním OSN v New Yorku

Po dlouhém a náročném přijímacím řízení jsem post mládežnické delegátky obsadila na podzim roku 2016. Jako členka oficiální české delegace do Organizace spojených národů jsem měla možnost strávit celý loňský říjnový měsíc v New Yorku na 71. zasedání Valného shromáždění OSN. Pokrývala jsem tu práci Třetího výboru Valného shromáždění, jenž se zabývá sociálními, humanitárními a kulturními otázkami.

Rovněž jsem měla možnost promluvit jménem České republiky a české mládeže v živém vysílání jednání Třetího výboru o sociálním rozvoji, osobně se setkat s již bývalým Generálním tajemníkem OSN, panem Ban Ki-moonem, spolupracovat s talentovanými a aktivními mladými lidmi z celého světa a účastnit se nespočet aktivit s vysoce postavenými diplomatickými činiteli.

Krátce po tomto zasedání jsem vyjela na listopadové Fórum OSN o lidských právech, demokracii a právním státu, které se konalo na půdě OSN v Ženevě. Mluvila jsem tu o bariérách, kterým mladí lidé čelí, když se chtějí podílet na rozhodování na vyšší úrovni, a roli mladých lidí v realizaci Cílů udržitelného rozvoje, tzv. SDGs.

Nyní se připravuji na svůj třetí výjezd, tentokrát na 6. zasedání mládežnického fóra Hospodářské a sociální rady (ECOSOC Youth Forum), 55. zasedání Komise pro sociální rozvoj (Commission for Social Development) a zimního zasedání Shromáždění mládeže (Winter Youth Assembly), které se budou konat v New Yorku v centrále OSN.

Foto: UN Photo. Kim Haughton.

Jak vypadá můj diář týden před odjezdem?

Pondělí

 • 14:00 – Emaily, emaily, emaily. Potřebuji koordinovat mé působení se Stálou misí ČR při OSN v New Yorku a garanta mého výjezdu zahlcuji otázkami o organizačních a obsahových záležitostech zasedání.
 • 20:00 – Čtu si o aktivitách OSN v oblasti provádění Cílů udržitelného rozvoje, zejména se zajímám o cíl č. 1 – vymýcení chudoby, který je hlavním tématem jednání na příští dva týdny.
 • 22:00 – Dodělávám prezentaci na zítřejší besedu se středoškolskými studenty. Chci ji mít interaktivnější a moderněji vypadající. Zahrnuji zajímavé statistiky o světové mládeži. Věděli jste, že 53 % světové populace je mladší 30 let, ale jenom 2 % politiků patří do této věkové skupiny?

Úterý

 • 9:00 – Přednáším na Střední škole diplomatické a veřejné správy v Mostě o Programu mladých delegátů, činnosti a zákulisí OSN, problematice mládeže a lidských právech. Ze studentů jsem nadšená, čiší z nich energie a těší mě jejich zájem.
 • 11:00 – Beseda končí a studenti mě překvapují čokoládou jako poděkování za můj čas. Pořádání besed s mladými lidmi je součástí mého mandátu a zkušenost z dneška mě utvrdila v tom, že má práce delegátky je smysluplná a stojí za to podporovat mladé lidi v jejich ambicích a naslouchat jejich potřebám (a není to kvůli té čokoládě!).
 • 22:00 – Pročítám si písemné odpovědi studentů z přednášky o výzvách, kterým podle nich mladí lidé čelí, sepisuji výstupy. Těší mě široký záběr témat, který studenti zmiňují, od nezaměstnanosti mládeže, životního prostředí, rasismu, až po mzdovou nerovnost mezi muži a ženami.
 • 00:00 – Na přípravu na blížící se jednání v OSN nezbývá čas, budu to muset udělat zítra.

Středa

 • 10:00 – Zastavuji se v České radě dětí a mládeže, abych odevzdala na 80 písemných výstupů z mých předchozích třech besed, které se budou dále zpracovávat v rámci Strukturovaného dialogu (SD), diskusního fóra, jež se snaží propojit mladé lidi a veřejné činitele. Také si vyzvedávám kartu EYCA, kterou vystavuje právě ČRDM, a díky které si budu moci pořídit velmi levné cestovní pojištění do New Yorku.

Čtvrtek

 • 12:00 – Pročítám si informace o nadcházejícím programu a obsahu jednání a dělám si výpisky. Vybírám ty nejzajímavější a nejdůležitější panely a přidružené aktivity a vytvářím strategii na další týden.
 • 14:00 – Schůzka na Ministerstvu zahraničních věcí s ředitelkou a koordinátorkou Odboru pro multilaterální ekonomické vztahy (OMEV). Řešíme nadcházející působení v New Yorku, možnost budoucí spolupráce a zkušenosti z besed a OSN. Schůzka trvá téměř 1,5 hodiny. Těší mě zájem OMEV o problematiku mládeže.
Foto: Archiv Zuzany Vuové.

Pátek

 • 13:15 – Utíkám na metro a zvoní mi telefon. Zástupce Odboru pro OSN na Ministerstvu zahraničních věcí se mnou v rychlosti konzultuje mé plánované vystoupení během panelu o zřizování a financování Programu mladých delegátů do OSN, na který jsem byla pozvána hovořit.
 • 17:00 – Marissa z Odboru OSN pro mládež, který pomáhá koordinovat Program mladých delegátů na mezinárodní úrovni, mi telefonuje přímo z New Yorku, taktéž řešíme moji účast na panelu.

Sobota

 • 17:00 – Pozdě, ale přeci, začínám balit.
 • 23:15 – Pohltila mě chvilková panika, zapomněla jsem si zařídit cestovní pojištění do New Yorku. Naštěstí se můžu s moji novou kartou EYCA pojistit i přes internet. Během pěti minut mám hotovo a chystám se jít spát.
 • 23:30 – Dostávám smršť zpráv od rumunských mládežnických delegátů, píšou mi o možné spolupráci v New Yorku.

Neděle

 • 7:00 – Před odjezdem na letiště si kontroluji zavazadla a kabelku, abych se ujistila, že mám vše nutné s sebou. Pas a diplomatické vízum. Newyorskou metrokartu. Nejnovější harmonogram zasedání a bližší informace o jednotlivých panelů. Vše v pořádku.
 • 18:00 – V letadle kolem mě všichni spí. Do příletu zbývají čtyři hodiny a já pracuji na proslovu, znovu si pročítám podkladové zprávy k jednáním a dopisuji tento článek.

Minulý týden se od 30. – 31. 1. 2017 konalo zasedání mládežnického fóra ECOSOCu. Česká republika letos v tomto vrcholném orgánu OSN zaujímá místopředsednický post, očekávání jsou tedy vysoká. Držte mi palce!

Zajímá vás, co má Zuzka v plánu dál?

Sledujte ji a její kolegy na Facebooku: @ProgramMladychDelegatuOSN, Twitteru: @zuzana_vuova, nebo na Instagramu @CzechUNYouth. A pokud chcete, můžete napsat přímo Zuzce na zuzana.vuova@crdm.cz.

#recyklujemeclanky

Článek Diář mladé Češky v OSN byl původně zveřejněn dne 03.02.2017.