Nové semináře programu Mládež v akci

Pracujete pro neziskovku a hledáte kontakty? Zajímá vás program Mládež v akci? Jste neformální skupina a chcete rozjet nějaký projekt? Pojeďte v prosinci, lednu a únoru načerpat inspiraci na některý ze seminářů.

Kontaktní seminář v Makedonii (12.  – 14. 12. 2012)

Mezinárodní kontaktní seminář organizací zapojených do programu Mládež v Akci pořádaný ve Skopje. Cílem akce je umožnit organizacím pracujícím s mládeží navázat mezinárodní kontakty, prozkoumat možnosti a priority programu Mládež v Akci, rozpracovat nápady na společné projekty a sdílet příklady dobré praxe. Všechny náklady jsou účastníkům 100% hrazeny. Více informací o akci se dozvíte zde.

Get involved v Rumunsku (15. – 20. 01. 2013)

Tématicky je toto školení zaměřeno na projekty participativní demokracie (akce 1.3) a jeho účastníci jsou v průběhu seznámeni nejen s teoretickými základy a tipy na „dobrý projekt“, ale také s praktickými ukázkami takových projektů z různých zemí programu. Zúčastnit se mohou lídři projektů a pracovníci s mládeží. Účastníkům jehrazeno ubytování a strava, ČNA zpětně proplácí také 80% cestovních nákladů. Více informací zde.

Eye opener v Portugalsku(21.  – 26. 01. 2013)

Mezinárodní školení zaměřené na výměny mládež pro nováčky, kteří mají zájem o mezinárodní výměny mládeže. Účastní se vždy tým: vedoucí mládeže a mladý člověk od 15 do 18 let. Cílem je podpořit jejich schopnosti k vytváření kvalitních projektů, zejména v akci 1.1  výměny mládeže. Účastníkům jehrazeno ubytování a strava, ČNA zpětně proplácí také 80% cestovních nákladů. Více informací zde.

Real deal v Portugalsku (15. – 20. 01. 2013)

Real Deal je kontaktní seminář, na kterém se potkáte se spoustou lidí z celé Evropy, kteří hledají partnerské organizace pro výměny mládeže. Využijte této možnosti setkat se s partnery osobně, prodiskutovat své nápady a navázat kvalitní spolupráci, probrat hlavní myšlenky programu Mládež v Akci – jak se odráží ve vaší každodenní realitě a jak je zapracovat do projektu. Další informace zde.

Tic Tac v Německu (2.  – 8. 2. 2013 )

Mezinárodní školení zaměřené na podporu projektů v rámci akce 4.3 programu Mládež v akci, do nehož spadají praktická stáž, ověřovací návštěva, hodnotící setkání, studijní pobyt, vytváření partnerství a vzdělávací pobyty.  Cílovou skupinou školení jsou pracovníci s mládeží či dobrovolníci, kteří se pohybují v oblasti mezinárodní spolupráce a již mají základní zkušenost s programem Mládež v akci. Účastníkům jehrazeno ubytování a strava, ČNA zpětně proplácí také 80% cestovních nákladů. Více informací zde.

BiTriMulti v Německu (5. – 9. 3. 2013)

Mezinárodní školení zaměřené na výměny mládeže na němž si účastníci prostřednictvím simulačních aktivit v mezinárodním prostředí mohou vyzkoušet praktickou přípravu mezinárodní výměny. Účastníkům jehrazeno ubytování a strava, ČNA zpětně proplácí také 80% cestovních nákladů. Více informací zde.

Green Urban Living ve Velké Británii (17.  – 23. 01. 2013)

Mezinárodní školení o udržitelném životním stylu v městském prostředí má za úkol poskytnout prostor pro sdílení dobré praxe a nápadů, jak pomocí „zelených“ iniciativ zlepšit životní prostředí a podmínky k životu ve městech.  Zúčastnit se mohou pracovníci v oblasti mládeže a/nebo environmentalistiky i dobrovolníci se zájeme o dané téma. Účastníkům jehrazeno ubytování a strava, ČNA zpětně proplácí také 80% cestovních nákladů. Další informace zde.
Všechna školení programu Mládeže v akci jsou vedena metodami neformálního vzdělávání, takže se nemusíte bát nesnesitelného přívalu informací a powerpoint prezentací od rána do večera. Uzávěrky všech akcí se pomalu či rychleji blíží, takže s přihlašováním neváhejte!

Podle Mladezvakci.cz