Němčina pro bystré hlavy

Soutěž Němčina pro bystré hlavy pořádaná pražským Goethe institutem propojuje přírodovědní a technické obory s němčinou. Soutěž je určena středoškolákům od 15 do 18 let se základními znalostmi němčiny a zájmem o technické obory.

Jak soutěž probíhá? V době do 29. února 2012 se na těchto stránkách zúčastníš kvízu a současně zde popíšeš svůj soutěžní projekt z některého z těchto předmětů: matematika, fyzika, chemie, biologie nebo informatika. Pokud se dostaneš do finále, budeš mít možnost představit svůj soutěžní projekt odborné porotě. Na začátku března 2012 obdržíš informace o tom, jak přesně bude vypadat finále. Soutěžit můžeš buď sám nebo ve dvoučlenném týmu.

Odborná porota bodově ohodnotí popis tvého soutěžního projektu
a odpovědi z kvízu. Také tvoje motivace k účasti v soutěži bude hrát roli. Ve finále bude důležité, jak svůj soutěžní projekt představíš
před porotou. Porota se bude skládat z vědeckých pracovníků, učitelů a zaměstnanců výzkumných ústavů a Goethe-Institutu.

Když budeš mězi těmito 24 nejlepšími, dostaneš dvoutýdenní pobyt
v Německu v létě 2012. V těchto dvou týdnech na tebe bude čekat jazykový kurz a bohatý program na volný čas. Navštívíš různé výzkumné ústavy, univerzitní laboratoře a přírodovědní a technická muzea. A také samozřejmě zažiješ hodně zábavy s vítězi z ostatních zemí.

Více informací o soutěži získáte na stránkách Goethe institutu nebo na e-mailu lanova@prag.goethe.org