E-learning pro studenty nejen žurnalistiky

Zajímají Vás rozvojová témata a globální problémy? Píšete a publikujete články? Chcete pracovat v médiích?
Člověk v tísni, sekce Rozvojovka, pořádá ve spolupráci s Poynter Institute a European Journalism Center
e- learningový kurz pro studenty žurnalistiky a příbuzných oborů a začínající novináře.
V tříměsíčním intenzivním kurzu zakončeném certifikátem získáte znalosti o:
– problematice rozvojové spolupráce z novinářského úhlu pohledu
– zjistíte, jak a kde získat relevantní informace o tématu
– o novinářské etice a jak se vyhnout obvyklým stereotypům spojeným s rozvojovou tématikou
– jak vytvářet zprávy pro multimédia
– získáte nové kontakty v rámci V4 zemí
Trvání kurzu: 29. února 2012 – květen 2012.
Forma kurzu: e-learning probíhající každé dva týdny, lekce budou doplněné online přednáškami a úkoly s možností konzultace.
Úspěšní absolventi kurzu získají certifikát. Nejúspěšnější absolvent z každé účastnické země se zúčastní týdenního mediálního tréninku v Keni pod EJC/ Thomson Reuters záštitou.
 
Podmínky pro přihlášení/ požadavky:
– Studenti třetích až pátých ročníků žurnalistiky, rozvojových studií, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů, čerství absolventi těchto oborů a začínající novináři.
– Zájem o zahraniční zpravodajství a orientace v mezinárodním dění, orientace v rozvojové problematice
– Zodpovědný přístup – naším cílem je poskytnout tento kurz bezplatně vážným zájemcům, jejichž cílem bude absolvování celého kurzu
– Účast na dvou setkáních v Praze
– Publikované články výhodou
Jak se přihlásit?
Zašlete nám Váš životopis a motivační dopis o délce 2500 – 3000 znaků včetně mezer v anglickém jazyce ( kurz bude probíhat v angličtině) na email
michala.hozakova @clovekvtisni.cz  do 30.1.2012. Pokud máte publikované texty, přiložte je také.
Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní popřípadě telefonický pohovor.
V případě jakýchkoli dotazů napište na výše uvedený email nebo volejte na číslo 739 320 639.
Co nabízíme:
– Plnou úhradu kurzu
– Certifikát při zakončení kurzu
– Možnost zúčastnit se týdenního mediálního tréninku v Keni pod EJC/ Thomson Reuters záštitou, který je plně hrazen
– Navázání spolupráce s informačním centrem Člověka v tísni Rozvojovka a možnost publikování článků a reportáží jak na webu Rozvojovky, tak v médiích.
Kurz je organizován pod záštitou společnosti Člověk v tísni, informačně- vzdělávací sekce Rozvojovka. Kurz probíhá v rámci projektu V4 Aid, finančně podpořeného z prostředků EU.
Převzato z: www.clovekvtisni.cz