Napiš esej a vyhraj stáž

Máš zájem o stáž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či účast na mezinárodní konferenci v Lotyšsku? Pokud si dokážeš něco vybavit pod pojmy politická participace mladých nebo přístup mladých k právům, tak jsi jen krůček od toho se zúčastnit esejistické soutěže.

Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí.

V rámci konzultace na tato témata vyhlašuje Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.

Pro koho je soutěž určena?

Pro všechny mladé lidi z České republiky ve věku od 13 do 30 let. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích 13 – 20 let a 21 – 30 let.

Jak se do soutěže zapojit?

Jednoduše, stačí zaslat na e-mailovou adresu jan.husak@crdm.cz psanou esej s minimálním počtem 2700 znaků včetně mezer (1,5 normostrany). Maximální rozsah není stanoven a záleží na Vašich myšlenkách a pojetí eseje.

Kdo se bude chtít zúčastnit soutěže o účast na evropské konferenci a o stáž, zašle společně s esejí také svůj životopis a krátký motivační dopis. Eseje a příp. životopisy zasílejte nejpozději do 20. února 2015.

Eseje by měly odpovídat alespoň na jednu z následujících otázek, můžete však zodpovědět všechny:

-jak posílit důvěru mezi mladými lidmi a politiky, odborníky i úředníky? (Co by posílilo Tvoji důvěru v politiku?)

-jak vzdělávat mladé lidí k občanské odpovědnosti ve školách i mimo ně? (Co by Tě motivovalo být aktivní ve veřejném dění nebo politice?)

-jaké alternativní cesty a technologie motivují mladé lidi k zapojení do veřejného dění a demokratických procesů? (Jak by ti moderní technologie pomohly více se zapojovat do veřejného dění nebo politiky?)

-jak informovat mladé ze znevýhodněných prostředí o veřejném dění a politice a jak je motivovat k akci?

-pomáhá ti někdo rozumět politice a zapojovat se do veřejného dění? Kdo a jak? Jaké máš možnosti zapojit se do veřejného dění? Které z nich využíváš?

-proč si myslíš, že se mladí lidé nechtějí zapojovat do veřejného dění a politiky? (Proč případně nechceš ty, co Tě demotivuje?)

-v čem a jak mají mladí lidé těžší přístup k naplnění svých práv? Může jim společnost, stát nebo Evropská unie nějak pomoci? (Pokud máš nějakou vlastní zkušenost, můžeš se nad ní zamyslet a popsat ji).

-co pro Tebe, jako pro mladého člověka, znamená právní stát? Jaká je role ústavy a práva ve Tvém životě?

Každý, kdo zašle do 20. února 2015 esej reagující na jednu z výše položených otázek získá od Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží užitečné propagační předměty: láhev na pití, USB disk, tričko a zároveň jeho názory budou zohledněny v dalším politickém procesu.

Nejlepší z esejí budou ohodnoceny:

  • možností účastnit se Evropské konference mládeže v Rize (Lotyšsko), kde se můžete společně se zástupci ministerstev všech členských států, Evropské komise i mladých lidí z dalších států EU podílet na tvorbě doporučení pro Radu ministrů jak zlepšit současnou situaci v oblasti zapojování mladých lidí do veřejného dění a politiky.
  • možností krátkodobé stáže u členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká rada dětí a mládeže, Dům zahraniční spolupráce, Národní parlament dětí a mládeže). Stáž proběhne dle domluvy v jarních měsících 2015.

Dle zájmů a zaměření Vám můžeme i nadále nabízet další možnosti zapojení do zahraničních či domácích aktivit, školení, konferencí apod.

Bližší informace u Jana Husáka, e-mail: jan.husak@crdm.cz, tel.: (+420) 776 766 898.

Eseje odesílejte nejpozději do 20. února 2015 na e-mail jan.husak@crdm.cz.

zdroj: www.strukturovanydialog.cz/article/soutez-esej-o-zajimave-ceny-pro-vsechny-84