Najdi-odpověz-vyhraj! Infocatchingová soutěž NICM

V rámci kampaně “ Právo na informace, právě teď!“ zve NICM na společnou „Infocachingovou“ hru certifikovaných informačních center pro mládež v ČR.

Infocaching je takový geocaching, kde nehledáte klasické schránky (cahce), ale zalaminované karty formátu A6 s otázkami. Stačí jich najít 5, správné odpovědi na otázky (s uvedeným číslem otázky) poslat do konce prázdnin na adresu soutez@nicm.cz a už jste automaticky zařazeni do slosování. Zvláštní cenu dostane ten soutěžící, který najde a odpoví na nejvíce otázek. Do slosování můžete být zařazeni víckrát – v případě, že najdete více otázek (10 správných odpovědí =  jste dvakrát ve slosování).

Do konce srpna 2012 pak musí soutěžící poslat najednou všechny odpovědi na e-mail: soutez@nicm.cz . Vždy je třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najdenou více než 5 odpovědí. Do slosování se odpovědi rozdělí na skupinky po pěti. Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa budou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté.

Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 6.9.2012 během oslavy 20 let NICM. Výherce zvláštní ceny bude také vyhlášen 6.9.2012.

Hlavní cena je zpáteční jízdenka Student Agency do jakékoli Evropské destinace, kam StudentAgency jezdí, druhé místo digitální fotoaparát. Zvláštní cena je digitální fotoaparát pro toho, kdo najde a zodpoví nejvíce otázek. V případě stejného počtu se bude losovat.

Více informací o soutěži a stále se rozšiřující seznam míst s otázkami najdete zde.

 

Podle NICM.cz