Na překladatelskou stáž do Lucemburska

Šance pro všechny absolventy, jež čeká kariéra v překladatelství. Evropská unie nabízí stáže ve svých orgánech. Deadline pro poslání přihlášky pro další období je již za měsíc!O co se jedná? Stáže jsou určeny absolventům vysokých škol. Délka překladatelských stáží je tři měsíce.Překladatelské stáže probíhají v Lucemburku a v roce 2013 činí stipendium 1 213,55 EUR měsíčně.

Uchazeči o překladatelskou stáž  musí splňovat  podmínky:

  • státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země
  • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let;
    ukončili před termínem stanoveným pro podání přihlášky nejméně tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem;
  • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie;
  • dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Termíny začátku stáží a deadline pro podání přihlášek:
1. dubna- od 15. září do15. listopadu
1. července- od 15. prosince do 15. února

 

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Více informací na webovkách.

Zdroj:www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/007cecd1cc/Traineeships.html