Mezinárodní žurnalistická škola v Havlíčkově Brodě už po osmé

Do 31.1. byla prodloužena možnost přihlášit se na Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského 2012. Akce proběhne od 19. do 26. srpna 2012 a v současnosti probíhají jednání s partnery o programu týdenního kempu. Hlavním tématem osmého pokračování mezinárodního projektu, určeného pro mladé lidi z celé Evropy, kteří se zajímají o historii, současnost a kulturu střední Evropy, média a ovládají český nebo slovenský jazyk, bude Slovensko, jeho historie a současnost a česko-slovenské vztahy. Hlavním partnerem bude Slovenský institut v Praze a Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze. V programu se znovu objeví hosté z Rakouska, Polska, Německa a nově také z Maďarska díky spolupráci s Maďarským institutem v Praze a Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze.

Cílovou skupinou jsou studenti středních a vysokých škol se zájmem o media, jazyk, historii, počítače a nové technologie. LŽŠ je projekt mezinárodní, je otevřen i pro zájemce ze zahraničí. Společným jazykem je čeština. Účastníci se dělí do skupin Noviny, Internet, Televize, Rozhlas a Reklama. Týden strávený v Havlíčkově Brodě je pravidelně doplněný celou řadou přednášek a setkání se zajímavými lidmi. Besedy i přednášky jsou volně přístupné všem zájemcům z řad veřejnosti.

Školné za akci činí 1500 Kč (60 Eur), které je potřeba uhradit do konce ledna.

Spoustu informací o chystaném ročníku i o těch uplynulých a přihlášku najdete na webu akce.