Evropská dobrovolná služba ve Švédsku

Organizace Eurodesk Mölndal hledá dobrovolníky Evropské dobrovolné služby pro roční projekt. Úkolem dobrovolníků bude především administrativní a ekonomická podpora centra Eurodesk.

Projekt je realizován ve městě Molndal poblíž Goetheburgu. Dobrovolníci budou působit v místním kontaktním centru organizace Eurodesk. Jejich úkolem bude především psaní reportů, projektů, organizace akcí pro veřejnost a propagace.

Roční projekt začíná 1. září 2014 a končí 31.srpna 2015.

Projekt je určen mladým lidem od 22 do 30 let, vítáni jsou i dobrovolníci s omezenými příležitostmi (tzn. s různými formami znevýhodnění).

Účastníci programu hradí pouze 10 % cestovních nákladů. Ubytování, strava, kapesné, pojištění a 90 % cestovních nákladů jsou hrazeny z programu Erasmus+.

Přihlašování je možné do 17.2.2014 na e-mail sara.lesch@molndal.se. Pokud chcete, aby vaší vysílající organizací bylo Mladiinfo, kontaktujte zároveň Markétu na e-mail marketa@mladiinfo.cz.