Vyjeďte do Evropy se Schwarzkopf Foundation!

Zajímá vás, co se děje v Evropě a jejím sousedství? Rádi byste to jeli zjistit přímo do terénu? Pro vás jsou tu cestovatelské granty Schwarzkopf Foundation!

Schwarzkopf Foundation (SF) nabízí dva typy cestovatelských grantů:

1. Klasické, o které můžou žádat mladí ve věku od 18 do 26 let.

Žadatelé by měli být německými občany nebo občany jiné země Evropy, plánující studijní cestu do Německa.  Měli by také mluvit alespoň na základní úrovni jazykem země, do které se chystají. Zajímat by je mělo kulturní a politické dění v dané zemi, obzvláště ve vztahu k EU.

Cesta by měla trvat od 3 do 6 týdnů a měl by ji naplánovat a vykonat pouze ten, kdo obdržel grant. Dostat můžete maximálně 550 euro. Po cestě se požaduje zpráva (report).

Další podrobnosti o podmínkách grantu naleznete na těchto stránkách.

2. Ve spolupráci s německými drahami SF uděluje jízdenky InterRail Global Pass pro 30 zemí Evropy, včetně Turecka v hodnotě 422 euro.

Žádat o grant může kdokoliv od 17 do 25 let, kdo žil alespoň 6 měsíců na území EU, GUS nebo Turecka.

Zemi, do které chcete vycestovat, si vybíráte dle sebe. Ovšem vaše cesta musí mít jasně definovanou výzkumnou otázku, týkající se kulturního a politického dění v kontextu evropské integrace, stejně tak definované metody výzkumu.

Další podmínky jsou velmi podobné těm u grantu typu 1. a najdete je na těchto stránkách.

Deadliny pro podání žádostí u obou typů grantů jsou 1. 3. a 1. 10. 2014.

 

Foto: Schwarzkopf Foundation, 2014. Dostupné z: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/