Dobrovolník ve slovenském Člověku v tísni

Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby máte možnost strávit deset měsíců v prestižní neziskovce Člověk v tísni. Slovenská pobočka se věnuje především vzdělávání a tutoringu sociálně znevýhodněných dětí a vy můžete být už od září součástí jejich týmu.

Člověk v tísni provozuje několik komunitních center na východním Slovensku. V těchto centrech mohou dobrovolníci pomáhat s prací s klienty. Dobrovolníci se věnují hlavně individuálnímu doučování a tutoringu dětí nebo aktivitám v rámci nízkoprahových programů pro děti a mládež. Více o organizaci zde.

Individuální doučování a tutoring spočívá v práci s konkrétním dítětem, jeho příprava do školy, plnění domácích úkolů, doplňování a opakování učiva. Program individuálního doučování a tutoring se zaměřuje na pomoc sociálně znevýhodněným, nejčastěji romským dětem z málo podnětného prostředí.

Požadavky na dobrovolníka:

Dobrovolník ve věku od 20 let, který je studentem nebo absolventem psychologie,pedagogiky, sociální antropologie a jiných sociálních věd. Pro práci v kanceláři hledá organizace studenty humanitních oborů se specializací na mediální komunikaci, marketing a žurnalistku, se zájmem o lidské právo, problematiku menšin a lidí pocházejících ze znevýhodněného prostředí. Vítaná je také zkušenost dobrovolníka s prací v mediích.

Velmi důležitá je ochota pracovat s dětmi a mládeží ze sociálně slabších a znevýhodněných skupin romské komunity. Vítaná je také zkušenost s prací s dětmi na ulici. Základní znalost, respektive motivace učit se slovenský jazyk bude rozhodující předností dobrovolníka.

Dobrovolníkovi je z 90% hrazeno cestovné (tam i zpět) a plně hrazeno ubytování, strava, místní doprava, jazykový kurz, cestovní zdravotní pojištění a vypláceno kapesné (95 EUR/měsíc).

Dobrovolníci budou vybráni pro každé centrum a pobočku organizace v rámci týmu, který v těchto částech funguje (lokality: KC Sveržov, KC Roškovec a KC Spišské Podhradie).

Účastí v projektu získáte neocenitelné pracovní zkušenosti, dovednosti a nové znalosti, poznáte jinou kulturu, jazyk, přátele, zdokonalíte se v angličtině a mnoho a mnoho dalšího.

Vysílající organizací je EUROPE DIRECT Bruntál, která vás na výjezd připraví, poskytneme potřebné informace, zajistí administrativní záležitosti, sjedná cestovní zdravotní pojištění, vyšle vás na před-odjezdové školení a bude s Vámi v kontaktu po celou dobu dobrovolné služby.

V případě zájmu kontaktujte Europe Direct na mailu europe.direct@iregio.org nebo telefonu  +420 558 846 420.