Dobrovolnická pomoc nevidomým

Brněnské Tyflocentrum hledá nové dobrovolníky, kteří by pomáhali s doprovodem nevidomých a slabozrakých. Podle svých časových možností se dobrovolníci věnují lidem, kteří potřebují doprovod na akce Tyflocentra – výlety, exkurze, dílny – a také zajišťují organizaci těchto akcí.

Před samotnou prací vás samozřejmě čeká zaškolení, předchozí zkušenosti tedy nejsou podmínkou. Práce se zrakově postiženými je velmi intenzivní a pozitivní zkušenost, pokud o ni máte zájem, kontaktujte koordinátorku Dagmar Zugárkovou na telefonu 774 715 093 nebo mailu zugarkova@tyflocentrumbrno.cz.