Dobrovolníci a stážisti pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) působící v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovicích hledá dobrovolníky na jednorázové akce i na dlouhodobou spolupráci, právní pomoc pro bono (pro veřejné dobro), psychologická intervence, manažerské poradenství, sociální pomoc uprchlíkům a cizincům, psaní projektů, oslovování veřejnosti.

Dobrovolníci mají možnost zapojit se do těchto projektů:

Mobildo

– nabízí možnost zapojit se do dvou typů projektů. Prvním projektem jsou jednodenní výjezdy skupiny dobrovolníků do azylového zařízení ZZC Bělá Jezová a ZDC Permon. Skupina dobrovolníků společně s koordinátorem v těchto zařízeních nabízí klientům volnočasové aktivity (sportovní, tvořivé aktivity, hry atd.). Jedná se o pravidelné výjezdy cca 1x za měsíc. Druhou možností zapojení se je Projekt mentoring. V tomto případě jde o pravidelné setkávání dobrovolníka a cizince, jehož účelem je pomoc cizinci v integraci do české společnosti. Náplní setkání může být posezení u kávy, návštěva divadla, doučování češtiny, výlety, pomoc na úřadech – záleží na domluvě v rámci dvojice. Schůzky v rámci mentoringu by měly probíhat cca jednou týdně a mělo by se jednat o dlouhodobou spolupráci.

Generation lost, Generation found (GLGF)

– nový projekt podpořený společností O2. Mladí dobrovolníci do 26-ti let připravují akce a pravidelně navštěvují své vrstevníky – cizince. Cílem projektu je pomoci mladým klientům s orientací a výběrem budoucího povolání formou interaktivních aktivit. Dobrovolníci z většinové společnosti představují mladistvým cizincům bez rodinného zázemí nebo z nefunkčních rodin zábavnou a aktivní formou systém vzdělání a zaměstnání v ČR.

Open

– jedná se o projekt podpořený Evropskou unií, v rámci Programu celoživotního učení – Grundtvig. OPU se společně s podobně zaměřenými organizacemi z Německa, Norska, Turecka a Malty zapojilo do dvouletého projektu Open zaměřeného na podporu mobility dobrovolníků. Tento projekt umožní některým našim dobrovolníkům zdarma vycestovat do vybraných organizací, získat zde nové zkušenosti a navázat přátelství s podobně smýšlejícími lidmi ze zahraničí.

Zájemci o dobrovolnictví, kontaktujte Báru Kousalovou (bara.kousalova@opu.cz, tel.: +420 284 683 545)

 

Praxe nabízí organizace studentům VŠ a VOŠ  se zaměřením na sociální práci, kteří se zabývají „cizineckou“ problematikou. Praxi v naší organizaci doporučujeme pro studenty 2. a 3. ročníků. Na dlouhodobé praxe přijímáme max. dva studenty současně. Náplní praxe studentů sociální práce je náslech individuálního sociálního poradenství v kanceláři OPU, osobní asistence klientům při jednání s úřady (u dospělých žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a cizinců), kontakt s administrativním „zákulisím“ sociální práce v neziskové organizaci.

Zájemci o stáž mohou kontaktovat Zuzanu Wienerovou na zuzana.wienerova@opu.cz

 podle OPU.cz