Den otevřených dveří v CERGE – EI

CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy – Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.) zve na den otevřených dveří.

Den otevřených dveří je určen pro všechny zájemce o studium ekonomie v M.A. nebo Ph.D. programu. Studium je vhodné i pro absolventy jiných než ekonomických oborů a je akreditováno v USA. V rámci Dne otevřených dveří budou návštěvníci nejen podrobně informováni o podmínkách studia, ale budou
mít také možnost setkat se se zástupci CERGE-EI, s absolventy i současnými studenty, navštívit ukázkové přednášky či výzkumné prezentace.

Den otevřených dveří se koná 30.11. od 14:00 hodin.

Na akci je třeba se předem registrovat, a to na e-mailu development.pr@cerge-ei.cz do 27.11. Mimopražským účastníkům může být proplaceno cestované a poskytnuto ubytování.

Více informací o Centru získáte zde.