Dobrovolnictví v Živé knihovně

Zapojte se jako dobrovolníci do projektu Živá knihovna! Živá knihovna má za úkol poskytnout možnost setkání se s někým (knihou) jež může předat například svůj příběh, nějakou svou zkušenost, vědomost… Čtenář má možnost si knihu „půjčit“ a ptát se jí, tedy ji „číst“. Pak ji vrátit a půjčit si jinou knihu. Živá knihovna tak často pomáhá při bourání stereotypů, k proniknutí do určitého tématu, předávání zkušeností a vědomostí…

Zaujala Vás tato metoda? Rádi byste byli knihou, pomocníkem, slovníkem, knihovníkem, čtenářem? Tak vemte něco k jídlu na společnou tabuli a přijďte v pondělí na dobrovolnickou večeři.

Na programu je seznámení s metodou, jejím možným využitím, brainstorming nápadů a návrhů, pro zájemce plánování vánoční Živé knihovny na prosinec.

Akce se koná v pondělí 12.11. od 19:00 v kanceláři ARPOK U Botanické zahrady 4, Olomouc.

Více informací zjistíte na Facebooku.