Common Sense – výměna v Maďarsku

Občanské sdružení OMGen zve na říjnovou výměnu mládeže v Maďarsku. Během týdenního pobytu můžete spolu s lidmi z celé Evropy navštívit organizace pracující s lidmi se znevýhodněním.Cílem setkání bude především získání nových zážitků, rozvoj sociální citlivosti a diskuse nad tématem hendikepu. Účastníci v průběhu setkání navštíví několik organizací, které pracují s lidmi s postižením jako například Rolling dance group, Parafonia či Invisible Exibition.

Stejně jako u ostatních výměn mládeže hradí účastníci pouze 30 % cestovních nákladů. Ubytování, strava, program a zbytek cestovného jsou hrazeny z programu Mládež v akci.

Akce se koná od 20. do 26.10. 2013. Přihlašování je možné do 14.10., a to zasláním životopisu na adresu  monika.kolomaznikova@omgen.cz.

Více informací v angličtině najdete zde.