Výměna mládeže v Maďarsku

ICM vás zve v srpnu do Maďarska na další z výměn mládeže- tentokrát s tématem nezaměstnanosti.

Projekt nese název Care  your career a název již vypovídá, že v 10 dnech 22. – 31.8.2015 se budete zabývat palčivým problémem dnešní Evropy- nezaměstnaností mladých lidí.

Tématem je tedy nezaměstnanost mladých a překážky na pracovním trhu. Pomocí metod neformálního vzdělávání se budete učit, jak tyto překážky překonat- jak získat klíčové dovednosti, naučíte se třeba, jak napsat dobrý životopis a jak se uplatnit na evropském trhu práce.

Na výměně potkáte také mladé ze zemí jako jsou Belgie, Litva, Itálie, Rumunsko, Maďarsko a je zde místo pro skupinku českých 6 účastníků ve věku 18 – 25 let.

Náklady na cestu jsou proplaceny do výše 80 Euro, ubytování a strava jsou hrazeny.

Pro více informací o projektu přihlášku nebo stránky vysílající organizace přejděte sem.