Chop se šance – Inspiruj ostatní

Mladiinfo International v Makedonii hledá dobrovolníka na podporu  mezinárodní mobility!

Kontakt: kancelar@mladiinfo.cz

Organizace: Mladiinfo International

Místo: Skopje, Makedonie

Deadline: 24/04/2016

Datum: 01/07/2016 – 31/01/2017

Mladiinfo Makedonie je největší zakládající organizací mezinárodní sítě Mladiinfo sídlící na klidném předměstí Skopje, kde se nachází i ubytování pro dobrovolníky. Organizace má rozsáhlé zkušenosti s hostováním dobrovolníků, přípravou a aplikováním projektů i spravováním webové stránky Mladiinfo.eu. Tato organizace vnímá dobrovolnictví jako ideální příležitostí pro odborný i osobní rozvoj v odpovídajícím prostředí.

Co vás čeká?

Dobrovolníci budou pomáhat s administrativou a aktivitami spojenými s celkovým chodem organizace. To znamená asistování při plánování místních a mezinárodních workshopů, výměn i podílení se na propagaci eventů, EVS možností, neformáního vzdělání a doprovolnictví. Celková činnost bude zahrnovat setkávání se s mladými lidmi, organizátory, médii, účastnění se na veletrzích, informačních dnech a také na propagačních akcích projektů v různých organizacích. Dobrovolník bude rovněž zapojen do procesu rozvoje a implematce programu Erasmus+.

Další části činnosti dobrovolníka budou aktivity spojené s webem:

  • vedení on-line průzkumů a vyhledávání příležitostí pro vzdělání typu: semináře, kurzy, tréninky, konference, stáže, soutěže,
  • zveřejňování různých možností pro mladé,
  • komunikace s organizacemi a jinými insitucemi,
  • on-line progace webu Mladiinfo.eu skrz sociální média (Facebook, Twitter, Youtube),
  • psaní článků o vzdělání, rozvoji, eventech, vlastních zkušenostech apod.

Navíc bude dobrovolníkovi poskytnuta možnost realizace individuálního projektu a kurzu makedonského jazyka.

Pro více informací tu máme článek napsaný našim dobrovolníkem, který strávil v tamnější organizaci 9 měsíců zde a zde.

Jak se přihlásit?

Postup pro přihlášení je zcela jednoduchý. Jestliže vás projekt zaujal a máte pocit, že je to přesně to, co by vás bavilo a dělalo radost, prosíme o zaslání vašeho CV, motivačního dopisu na e-mailovou adresu: kancelar@mladiinfo.cz a to nejpozději do 24.04.2016.

 


Contact person: kancelar@mladiinfo.cz

Organization: Mladiinfo International

Location: Skopje, Macedonia

Deadline: 24/04/2016

Activity dates: From 01/07/2016 to 31/01/2017

Links: Website / Facebook Page

Host organisation

Mladiinfo Makedonia is the largest and founding branch of the international network Mladiinfo. Based on the outskirts of the capital city of Skopje in a quiet neighborhood, where is also provided accommodation for volunteers. The organization has huge experience by hosting volunteers, preparation and implementation of projects and website management Mladiinfo.eu. Volunteering is an ideal opportunity for professional and personal development in a stimulating environment of a professional organization.

Tasks / Activities

In the one hand, the volunteers will assist in the office work and activities that the organization is carrying out. This includes helping to organize local and international seminars and exchanges, and participating in the promotional events of the EVS, non-formal education and volunteerism. These events might include meetings with young people at educational fairs, information days, etc. promotion of the project in different organizations and institutions, meeting mass media. The volunteer might be involved in the process of developing and implementing projects under Erasmus+ program.

In the second hand, the volunteers will work on activities related to updating and bringing new content to the website:

  • conducting online research and looking for different opportunities for free education of youth, such as trainings, conferences, scholarships, contests, grants or internships
  • publishing the opportunities on the organization‘s websites
  • communication with organisations and young people about the opportunities
  • online promotion of the website through social media (Facebook, Twitter, Youtube)
  • writing articles related to education, development, organization’s events, own experiences, etc.

Moreover, the volunteer will have some time for individual project and Macedonian language lessons.

To get more info about the project check this two articles written by our volunteer here and here.

How to apply?

CVs and motivation letters are accepted until 24th of April 2016. If you are interested in this project, send us your CV and motivation letter to kancelar@mladiinfo.cz

543018_10150957484724701_229468961_n