CEEPUS – program výměn vysokoškolských studentů

Central European Exchange Programme for University Studies je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Díky programu CEEPUS mohou studentipregraduálního i postgraduálního programu a vysokoškolští učitelé získat stipendium v jedné ze zapojených zemí, jimiž jsou z Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

Studenti vyjíždějí na studijní pobyt nebo prayi do zahraničí na 2-10 měsíců. Od hostitelské země dostávají stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravování,vysílající země (tedy Česko) pak hradí studentovi cestovné.

Spolupráce a výjezdy studentů probíhají především v rámci vytvořených sítí a programů. Do těch jsou v současnosti zapojeny Karlova univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a Vysoká škola báňská. Na těchto školách existují CEEPUS centra, kde se můžete dozvědět víc o svých možnostech a podporovaných programech. Uzávěrka přihlášek pro výjezdyv rámci těchto sítí je už 15.6.!

Pokud vaše škola v programu CEEPUS zapojena není, nebo pokud vám její programy nevyhovují, nezoufejte. Je tu možnost vyrazit do vybrané země na vybranou univerzitu jako tzv. free mover. Pro tyto studenty je uzávěrka přihlášek 30.11. a na výměnu pak odjíždějí v letním semestru.

Za Českou republiku zprostředkovává program CEEPUS Dům zahraničních služeb, na jehož webu najdete další informace. Přihlášky pak můžete podávat přímo na stránkách mezinárodní sítě CEEPUS.

 

Podle www.dzs.cz, www. ceepus.info