GFPS stipendium na studium v Německu

Pro zájemce o studium na německých vysokých školách nabízí organizace GFPS lákavá stipendia. Pět vybraných zájemců bude moct studovat jeden semestr v Německu, zlepšit se v němčině a poznat místní kulturu.

Program GFPS není jen běžné studium na vysoké škole. GFPS se snaží integrovat své stipendisty do studentského života v Německu tím, že klade důraz na osobní asistenci při zařizování pobytu a nabízí v univerzitních městech tzv. Stadtgruppen. Na počátku a na závěr studijního pobytu se pořádají setkání, kde se schází stipendisté GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska.

GFPS od stipendistů očekává aktivní výkon studijního záměru a účast na setkáních stipendistů, nepožaduje ale získání určitého počtu kreditů.

Stipendium 580 Euro je poskytováno pěti vybraným zájemcům po dobu pěti měsíců.

Zájemce o stipendium musí být student denního studia české VŠ (ne doktorand) s věkem maximálně 30 let a základní znalostí němčiny. Stipendia jsou otevřena všem oborům.

V případě zájmu je třeba do 18.4.2014 doložit:

  •  Vyplněný formulář – Žádost o stipendium 
  • Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu. Tímto projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, vypracování práce, nebo realizace projektu Popis projektu by měl obsahovat: obor, ve kterém je práce psaná, popis tématu práce, popis metodiky práce, hypotézy, krátká osnova. Popis projektu musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran.
  • Motivační dopis obsahující důvody žádosti o stipendia GFPS v německém jazyce o rozsahu 1 normostrana.

Poplatek za výběrové řízení činí 350,- KčTento poplatek je třeba uhradit spolu se zasláním přihlášky. 

Ústní výběrové řízení proběhne 25. 4. 2014.

Více informací a potřebné formuláře najdete na webu GFPS.