Vím, co nabízím?!

Na kuráž se u nás pije alkohol. Před pracovním pohovorem to raději nezkoušejte. V následujícím textu vám pomůžeme získat pomocí několika cvičení vetší sebedůvěru v to, co děláte, a co můžete potencialnímu zaměstnavateli nabídnout. 

V dnešním světě se velmi často mluví o lidských talentech, lidském potenciálu nebo kompetencích. Všechna tato slova mají společné to, že poukazují na jedinečnost člověka pro trh práce a jeho přednosti v osobním životě. Poznání potenciálu nám ulehčuje řadu věcí: výběr školy, lepší prezentaci při pohovoru a sebeprezentaci našich schopností. Potenciál využíváme v osobním i profesním životě.

Např. pokud se někdo zaměřuje na detaily, tak v osobním životě lze tuto vlastnost rozpoznat v dokonale upraveném zevnějšku, případně v tom, že daný jedinec má problém se rychle rozhodnout, jelikož nezná všechny souvislosti a potřebuje znát veškeré podrobnosti. Na základě pracovního kontextu lze říci, že pro detailisty je vhodné, aby si vybrali práci zaměřenou na preciznost, jako jsou například zubní technik, laborant aj. Pokud by však měli například pracovat v krizovém managementu nebo jako lékař na urgentním příjmu, budou mít zřejmě problémy.

U pohovoru jsou časté otázky: Co jsou vaše schopnosti? Co umíte? Co nabízíte? Co vás odlišuje od ostatních kandidátů?

Takovou pomocí, jak si na tyto otázky odpovědět, je analyzovat si činnost, kterou děláte v životě opravdu rádi. Třeba například někdo rád cestuje. Pojďme si nyní zodpovědět následující otázky:

  • Co vás na cestování baví?
  • Co by vám na cestování chybělo?
  • Co jste se díky cestování naučili?
  • Co jste díky cestování získali?
  • Které z věcí získaných díky cestování chcete mít ve své práci?

Všechny tyto otázky vám mohou pomoci v tom, že se zamyslíte, co na činnostech, které rádi děláte, využíváte, co vás naučily a co z toho všeho chcete mít v práci. Dobrou analýzou věcí, které máte rádi, můžete získat:

  1. Porozumění tomu, co vás vaše oblíbená činnost naučila.
  2. Co z toho chcete mít ve své práci.
  3. Co chcete rozvíjet.
  4. Větší zacílení na to, co vlastně na trhu práce nabízíte.

Aby se váš potenciál/talent stal devízou pro trh práce, je důležité ho procvičovat. To že, máte potenciál pro některé činnosti, neznamená, že se stanete odborníky ve svém oboru. Důležité je vědět, že je nutné pracovat na potenciálu, respektive jej rozvíjet a pilovat jej v hesle ,,learning by doing“.

O autorce:

pavlMgr. Pavlína Vašátová

Věřím, že každý člověk má jedinečný potenciál, který je možný uplatnit na trhu práce. Pomáhám lidem, aby si uvědomili, co je jejich kvalita, kterou mohou prezentovat při pracovním pohovoru. Podporuji ostatní, aby dokázali získat zaměstnání, realizovat svoje plány a udělali první kroky, které jim pomohou pracovat v jejich top práci. 

Ráda se směji, vařím mýdla a tvořím nové věci.

http://pavlinavasatova.com/