Na střední do zahraničí

UWC Česko – Studium IB na zahraniční střední škole

Hnutí United World Colleges dává českým středoškolákům možnost absolvovat dvouletý akademický program mezinárodní maturity IB (International Baccalaureate). Každý rok UWC Česko vyhlašuje výběrové řízení na 5 – 6 stipendijních míst na UWC školách po celém světě.

AFS – Stipendium na výměnný pobyt v zahraničí

Organizace AFS nabízí částečná či plná stipendia na studijní pobyt na střední škole v Argentině, Brazílii, Chile, Francii, Itálii, Kolumbii, Španělsku, Švýcarsku, USA či Německu.

FLEX – Stipendium na studijní pobyt v USA

The Future Leaders Exchange (FLEX) Program nabízí stipendium na roční pobyt na střední škole v USA studentům z Evropy a Asie. Stipendium zahrnuje zpáteční letenku, kapesné, pojištění a umístění v hostitelské rodině. Web organizace může být z počátku nepřehledný, proto doporučujeme se nejdříve podívat na jejich českou FB stránku.

Seberozvojové programy a soutěže

Středoškolák roku

Organizace ProStředoškoláky každoročně pořádá soutěž v mimoškolních aktivitách. Motivuje tak mladé lidi, aby byli aktivní i mimo školní lavice. Vybraní finalisté mají navíc možnost zúčastnit se série vzdělávacích workshopů a přednášek v oblasti soft skills.

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je dlouhodobý vzdělávací program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v jejich budoucím životě. Účastníci se v rámci programu věnují aktivitám ve 4 oblastech: dovednost, dobrovolnictví, pohyb a dobrodružná expedice.

Yoda Mentorship Programme

Yoda Mentroship Programme propojuje české středoškoláky s mladými profesionály a úspěšnými studenty českých i zahraničních univerzit. V rámci programu účastníky čekají nejrůznější aktivity: vytyčení cílů týkajících se rozvoje charakteru či občanské angažovanosti, uspořádání vlastní akce, psaní esejí rozvíjející kritické myšlení, osobní setkání s mentorem, atd.

Mentoringový program Amigo

Mentoringový program Amigo nabízí středoškolákům možnost konzultovat své projekty nebo volnočasové aktivity se zkušeným mentorem, bývalým aktivním středoškolákem. Během společných setkání se středoškoláci dozví nový pohled na věc a dostanou super rady a tipy.

Rozhled – Nadání a dovednosti, o.p.s.

Čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné
kariéry, rozvoj nadání a dovedností a jak se následně osamostatnit a uplatnit na trhu práce. 

Rozhled – Nadání a dovednosti, o.p.s.

Čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné
kariéry, rozvoj nadání a dovedností a jak se následně osamostatnit a uplatnit na trhu práce. 

Samsung – Tvoje šance

Projekt Samsung Tvoje šance #futureskills je desetiměsíční intenzivní rozvojový program pro motivované studenty středních a vysokých škol z Česka a Slovenska. Cílem projektu je připravit mladé lidi na změny na trhu práce a pomoci jim uspět v moderním světě plném nových technologií. Účastníci projektu absolvují stovky hodin workshopů, kurzů a konzultací, čímž zvyšují své šance na spokojenou budoucnost a úspěšnou kariéru. Projekt je koncipován formou skupinových vzdělávacích workshopů, ale i individuálního rozvoje každého studenta zvlášť, s ohledem na jeho unikátní talenty, silné stránky a vize.

Cena Gratias Tibi

Cena Gratias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Je pořádána Jedním světem na školách organizace Člověk v tísni.

Chci se angažovat!

Filmové kluby

Projekt Jeden svět na školách umožňuje středoškolákům pořádat pro své vrstevníky projekce filmů s lidskoprávní tématikou. Ti si tak nejen rozšiřují své obzory, ale také trénují své organizační schopnosti.

Akademie mladých občanů

Akademie mladých občanů (AMOB) je soutěžní projekt iniciativy Mladí občané. Cílem projektu je seznámit mladé lidi s fungováním a řízením měst, krajů, ale i státu či evropských regionů. Tři soutěžní kola jsou plná zajímavých debat, simulací a přednášek.

Pražský studentský summit

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt určený pro studenty středních i vysokých kol. Během simulací zasedání OSN nebo NATO si mladí lidé rozšiřují znalosti v oblasti mezinárodního dění a prohlubují své prezentační a argumentační dovednosti.

Evropský parlament mládeže ČR

Evropský parlament mládeže v ČR poskytuje týmům středoškolských studentů možnost diskutovat o aktuálních evropských problémech a ještě si u toho procvičit angličtinu. Každý rok organizuje Národní výběrovou konferenci, čtyřdenní akci pro účastníky z celé Evropy.

Česká středoškolská unie

Měnit vzdělávání, hájit zájmy středoškoláků, sdružovat aktivní mladé lidi, vést dialog s parlamentními výbory – tím vším se zabývá Středoškolská unie, iniciativa pro všechny mladé lidi, kteří chtějí zlepšit výuku na středních školách v ČR.

Vědcem už na střední

Otevřená věda

Projekt Otevřená věda pomáhá středoškolákům už několik let rozvíjet jejich vědecký talent, a to během ročních stážích pod vedením lektorů z Akademie věd ČR. Účastníci si můžou vybrat stáž z nejrůznějších přírodovědných, technických, ale i společenskovědních oborů.

Badatel

Díky projektu Badatel mají teenageři starší 15 let možnost zapojit se do výzkumu a vyzkoušet si působení ve špičkových vědeckých týmech. Během stáží studenti samostatně řeší výzkumné úkoly a osvojují si používané vědecké metodiky.

Kam na vysokou?

Na týden vysokoškolákem

Na týden vysokoškolákem je vzdělávací projekt pořádaný CEVRO Institutem a určený pro studenty maturitních ročníků. Prostřednictvím přednášek a seminářů jim umožňuje na týden poznat život vysokoškolského studenta.

T-exkurze

Projekt T-exkurze je určen pro středoškoláky z Jihomoravského kraje, kteří si chtějí udělat lepší obrázek o jejich vysněném oboru. V rámci exkurzí do univerzitních laboratoří nejrůznějších oborů (veterinární medicína, počítačová chemie, mikrobiologie) si mohou zblízka prohlédnout, co je při studiu čeká.

Týden vysokoškolákem

Technologická fakulta UTB každoročně organizuje týdenní akci, během které středoškoláci mohou okusit vysokoškolský život. Účastníci se mohou těšit na exkurze ve firmách, akademické přednášky akademiků, osahání profesionálních přístrojů, práci v laboratořích i správné vysokoškolské povalování v knihovně.

Minierasmus

Jaký je život na vysoké škole? Právě na tuto otázku přináší odpověď čtyřdenní akce Minierasmus. V rámci Minierasmu si účastníci vyzkouší život vysokoškoláka, budou si moci popovídat s profesory i studenty a navázat kontakt s dalšími mladými lidmi se stejnými zájmy. V minulém roce se do programu zapojily fakulty ČVUT a UK.

Veletrhy vysokých škol

Další možností, jak si popovídat se zástupci vysokých škol nebo studenty vašeho vysněného oboru jsou veletrhy vysokých škol. Většina českých veřejných i soukromých škol je prezentována na pravidelném veletrhu Gaudeamus. Zájemcům o vysokoškolské studium v zahraničí doporučujeme navštívit veletrh zahraničních univerzit Dream Big.

Dobrodružné léto

DiscoverEU – soutěž o Interrail jízdenku

Je-li ti právě 18 let a jsi občanem Evropské unie, soutěž DiscoverEU ti umožní jedinečný cestovatelský zážitek. Jedná se o iniciativu, díky níž můžeš cestovat po Evropě a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Cestovat budeš hlavně po železnici (kromě určitých výjimek umožňujících účast těch, kteří žijí na ostrovech nebo v odlehlých oblastech). 

Letní akademie Discover

Letní akademie DISCOVER je vzdělávací kemp, který středoškolákům zprostředkovává styl výuky a atmosféru nejlepších světových univerzit. V průběhu jednoho týdne se účastníci zapojí do nejrůznějších workshopů a kurzů, zahrnující obory jako je neurověda, ekonomie či dějiny umění.

Letní akademie Hejbej

Letní akademie Hejbej je prázdninová zážitkově-vzdělávací akce pro všechny mladé lidi, kteří se zajímají o společenské témata. Hlavním cílem akademie je motivovat mladé lidi k zájmu o politické dění, ať už v ČR či zahraničí.

Letní škola IT

Každé léto pořádají Czechitas týdenní tábor pro všechny středoškolačky se zájmem o IT. Během jediného týdne se účastnice naučí vytvořit webové stránky pomocí HTML a CSS, pracovat s grafickými programy a nezaleknou se ani základů programování.

LESEM Letní škola environmentalistiky

Pro všechny „zeleně“ smýšlející středoškoláky pořádají studenti Environmentálních studií na MU v Brně letní školu o ekologii, rozvojové tématice a environmentalistice. Zájemci se mohou těšit na workshopy, exkurze, promítání filmů a nejrůznější výlety.

Viet Code Camp

Viet Code je bezplatný letní intenzivní kurz zaměřený na inovativní efektivní vzdělávání v oblasti IT a programování. Účastníci si v rámci týdenního kurzu osvojí základy programování v Pythonu a zapracují na rozvoji měkkých dovedností.

Článek sepsala: Katka Kroupová
Poslední aktualizace článku: 18.10.2019