Stáž v Ústavu mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů Praha nabízí stáž v rámci dvou projektů. Stáž je vhodná zejména  pro studenty a absolventy VŠ, kteří mají zájem získat praktické zkušenosti a nové znalosti v oboru mezinárodních vztahů.

11021389_10153491563610283_3031127605942312032_o
zdroj: https://www.facebook.com/IIR.Prague

Délka stáže: minimálně po dobu 3 měsíců

Časová zátěž: 20h týdně (nebudou přijati žadatelé se závazky a povinnostmi
přesahující 20h týdně)

Zájemci o stáž mohu podávat žádost celoročně.

Programy

1. Samostatný výzkumník

Samostatný výzkumník pracuje za asistence přiděleného vědeckého pracovníka (v tomto případě dohlíží na výzkum podobně jako vedoucí diplomové práce) na vlastním projektu na základě plánu, který předem vypracoval a který byl předem schválen podepsáním Dohody o stáži na ÚMV.

2. Vědecký asistent

Vědecký asistent spolupracuje na stávajícím projektu ÚMV, plní úkoly zadané vědeckými pracovníky nebo konferenčním servisem ÚMV.

 

V případě zájmu si pečlivě přečtěte Dohodu o stáži na ÚMV a zašlete požadované údaje na adresu staz@iir.cz (Kristýna Tamchynová, PR a konferenční servis ÚMV) nebo faxem (na stejné jméno) na číslo 251 108 222.

Samostatný výzkumník

  • formální návrh stáže, časové vymezení… více info zde.
  • životopis
  • motivační dopis (cca A4)

Vědecký asistent

  • životopis
  • motivační dopis (cca A4)
  • uveďte preferovaný termín a délku trvání stáže

 

 

Zdroj: Ústav mezinárodních vztahů Praha