Staňte se dobrovolníkem v Číně v rámci Evropské dobrovolné služby!

 Together Czech Republic právě vybírá dobrovolníky pro mezinárodní projekt v Číně, podporovaný Evropskou komisí. Tento unikátní projekt je pokračováním nedávno započaté spolupráce mezi organizací Together a Čínou. EVS v Číně Vám poskytne jedinečnou příležitost seznámit se s čínskou kulturou, poznat jiný kontinent, získat nové zkušenosti a zároveň pomoci místní komunitě.
V letošním roce vyšleme do Číny celkem 15 dobrovolníků ze čtyř zemí (Česká republika, Itálie, Francie a Estonsko) na dobu 2 měsíců. Bude se jednat o dva mezinárodní turnusy, v každém z nich dostanou možnost vycestovat dva lidé z České republiky. První dva dobrovolníci odjedou do Číny počátkem dubna (7.4.-7.6.2012), další dva odcestují počátkem června (1.6.-1.8.2012).

Projekt je realizovaný v rámci Evropské dobrovolné služby programu Mládež v akci (více informací naleznete na www.mladezvakci.cz). Tento projekt je speciálně určen pro znevýhodněné mladé lidi (bez ukončeného vzdělání, nezaměstnaní, ze sociálně slabšího prostředí atd.), což bude hrát důležitou roli při výběru. EVS je dobrovolnická příležitost, nikoliv letní brigáda, poznávací či turistický zájezd. Dobrovolníci budou společně bydlet ve vysokoškolských kolejích, každý Čech však bude v jiné skupině v jiném městě a budou pracovat v partnerských organizacích v různých regionech. Finančně je projekt zajištěn z grantu programu Mládež v akci. Je hrazeno základní ubytování, stravování, pojištění, jazykový kurz, malé kapesné a 90% cestovních nákladů. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole budou na základě písemné přihlášky v angličtině vybráni postupující do druhého kola, které bude vedeno formou osobního pohovoru v Praze.

 

Požadavky na dobrovolníka:

-Věk od 18 do 30 let

-Znevýhodněný mladý člověk (bez ukončeného vzdělání, nezaměstnaní, ze sociálně slabšího prostředí)

-Komunikativní znalost anglického jazyka

-Trvalý pobyt v České republice

– Zájem o Čínu a evropsko-čínské vztahy

-Odhodlání dobrovolničit a pomoci místní komunitě

– Motivace aktivně se účastnit projektu a přispět s vlastními nápady

– Projekt aktivně dokumentovat – fotografie, video, psát články atd.

– Po návratu do ČR pomoci projekt a jeho výsledky nadále propagovat

– Pro dobrovolníky druhého turnusu: Účast na předodjezdovém školení
České národní agentury ve dnech 13.-15.4.2011 v České republice
Uzávěrka písemných přihlášek pro první turnus je 5.2.2012.
Uzávěrka písemných přihlášek pro druhý turnus je 15.3.2012.
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu eva.peterkova@network-together.eu
Kontakt:
Eva Peterková, Together Czech Republic, eva.peterkova@network-together.eu,
tel.: 776 593 450

Together Czech Republic je občanské sdružení vedené mladými
lidmi založené v roce 2005. Je součástí celoevropské sítě neziskových
organizací Together a organizuje projekty pro mladé lidi na národní i
mezinárodní úrovni – mezinárodní výměny mládeže, semináře, školení,
konference. Je vysílající organizací Evropské dobrovolné služby. Posláním
Together Czech Republic je podporovat talentované mladé lidi, interkulturní
vzdělávání a participaci mladých lidí. Více informací na www.networktogether.
eu. Podívejte se také na naše stránky na Facebooku:
http://www.facebook.com/together.czech.republic
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.