Obecná ustanovení

Účastí v soutěži akceptujete níže uvedené pravidla.

Zadavatelem soutěže je webový portál mladiinfo.cz zprostředkovávající informace o vzdělávání, dobrovolnictví,cestování a dalších příležitostech pro mladé lidi.

Soutěž je otevřená všem osobám s trvalým pobytem na území České republiky způsobilým k právním úkonům. Nezletilé osoby musí spolu s příspěvkem do soutěže zaslat souhlas zákonného zástupce.

Mladiinfo CZ si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže nebo jí předčasně ukončit.

Ná výhru nevzniká právní nárok.

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je vytvoření díla z kategorií uvedených níže. Toto dílo musí souviset  alespoň s jednou oblastí zájmu sdružení Mladiinfo ČR jímž je:  neformální vzdělávání, dobrovolnictví , studium, cestování a stáže. Vítáme příspěvky, ve kterých budou soutěžící sdílet osobní zkušenosti s těmito tématy.

Průběh soutěže

Soutěžit je možné v jedné (nebo i více) z následujících kategorií:

1, fotka
2, video
3, článek
4, rozhovor

Do každé z kategorií je možné přihlásit maximálně tři díla od jednoho autora.

Soutěžící potvrzují že vlastní všechny práva k zaslanému dílu a zároveň dávají Mladiinfo ČR souhlas k jeho publikování spolu se svým jménem na webových stránkách, facebookové stránce mladiinfo ČR  a dalších propagačních materiálech.

Současně s příspěvkem do soutěže musí každý účastník odeslat vyplněnou přihlášku do soutěže, která je ke stažení zde. Při odeslání neúplné přihlášky může být jeho příspěvek ze soutěže vyloučen.

Příspěvky z kategorie fotka, článek a rozhovor zašlete na e-mailovou adresu info@mladiinfo.cz V kategorii video musí soutěžící video nahrát na portál YouTube.com a na uvedený e-mail poslat odkaz,na kterém je možné video shlédnout.

Mladiinfo ČR nezodpovídá za technické problémy, které mohou vzniknout při zasílání příspěvků do soutěže.

Technická specifikace:

Kategorie fotka: do soutěže se přijímají digitální fotografie barevné i černobílé. Velikost souboru nesmí překročit 4MB.
V kategorii video by maximální doba neměla překročit 5 minut včetně závěrečných titulků.
V kategoriích článek a rozhovor přijímáme práce s rozsahem do dvou normostran (3600 znaků).

Ceny

V každé ze soutěžních kategorii se určí jeden vítěz, který obdrží hodnotnou cenu. Informace budou doplněny na webových stránkách soutěže. Ceny byly zakoupeny za laskavého přispění nadace Open Society Fund Praha.

Výherce bude o výhře kontaktován e-mailem a na internetových stránkách www.mladiinfo.cz.
Pokud se výherce neozve do 14-ti dnů po kontaktování organizátorem soutěže, jeho nárok na výhru propadá a jako výherce bude určen soutěžící,který skončil další v pořadí.

Výhra bude všem vítězům zaslána poštou do 20-ti pracovních dnů po ukončení soutěže na adresu uvedenou v přihlášce.

Porota:

Porotou soutěže bude pět zástupců sdružení Mladiinfo ČR se zkušeností s dobrovolnictvím, žurnalistikou, studiem v zahraničí a neformálním vzdělávání.

Časové vymezení :

Soutěž začíná 19.ledna končí 29.února 2012 v 23:59 CET. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou zařazeny do soutěže.

Diskvalifikace:

Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které porušují zákon, dobré mravy, autorská práva a práva třetích osob.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat organizátorský tým na e-mailové adrese   info@mladiinfo.cz

Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se na vaše příspěvky!

-Mladiinfo tým