Hledáš aktuální nabídky stáží? Nebo jen tipy, kde se poohlížet? Mladiinfo ti nabízí obojí.
Společně s námi můžeš získat nové zkušenosti a nstartovat svoji vysněnou kariéru.

Aktuální nabídky přímo pro tebe

Další tipy na na stáže

Stáže v ČR

Stáže pro mladé

Projekt Fondu dalšího vzdělávání (Ministerstvo práce a sociálních věcí), který nabízí žákům a studentům posledních ročníků až do roku 2015 získání pracovní praxe ještě během studia.

Jobs.cz – Absolventi VŠ

Nabídky pracovních pozic a užitečných informací pro absolventy na známém portálu Jobs.cz

Česká rozvojová agentura (ČRA)

ČRA je státní implementační agentura české zahraniční rozvojové spolupráce, vypisující výběrové řízení na šestiměsíční stáž dvakrát ročně.

Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Platforma sdružující české nevládní neziskové organizace, která pravidelně hledá stážisty na různé pozice.

Forum 2000

Organizace, založená Václavem Havlem, pořádající hlavně každoroční konferenci Forum 2000, shání dobrovolníky a stážisty během celého roku.

Glopolis

Český think-thank hledající příležitostně stážisty.

Pročbyne

Projekt europoslankyně Dlabajové v rámci kterého můžete stínovat vybranou osobu.

Informační tipy Mladiinfo

Průvodce kariérou v OSN

Obsáhlý průvodce o veškerých typech stáží v OSN.

Průvodce kariérou v Evropské unii

Obsáhlý průvodce o veškerých typech stáží v EU.

Průvodce kariérou v NATO

Obsáhlý průvodce o veškerých typech stáží v NATO.

Průvodce kariérou v OBSE

Obsáhlý průvodce o veškerých typech stáží v OBSE.

Stáže v zahraničí

Obsáhlé články s konkrétními tipy na téma studium, práce a cestování v zahraničí najdete také v sekci Život a práce v zahraničí.

AIESEC

Aiesec je mezinárodní studentská organizace, která studentům zprostředkovává praxi formou zahraniční stáže nebo práci v organizaci.

Ambasády ČR v zahraničí

Stáže na některém ze zahraničních zastoupení jsou možné i v rámci Erasmus+ programu.

Czech Us

Stáže a studium v USA, Číně, Dánsku, Holandsku, Velké Británii a dalších zemí, ale také jazykové pobyty a vzdělávání.

CIEE

Díky této organizaci si můžete zařídit pracovní stáž v prestižních ekonomických firmách ve Spojených státech. Zlepši si angličtinu a nakopni svou kariéru právě za velkou louží!

Czenadians

Agentura, která pomáhá se vším okolo Kanady: studium, práce atd.

Česká centra

Stáže v kulturních centrech v zahraničí jsou pravidelně vypisována po celém světě.

Česká styčná kancelář pro výzkum a inovace

Stáže v Bruselu.

ECO JOBS

Webová databáze, kde lze najít dobrovolnické aktivity, workcampy, projekty, ale také pracovní stáže v rámci Evropské unie.

European Central bank

Stáže pro finančně a ekonomicky orientované studenty.

Europe Internship

Tato internetová stránka umožňuje najít studentům pracovní místa u potencionálního zaměstnavatele a naopak.

ELSA

Organizace sdružující studenty práv v Evropě.

Erasmus for young Entrepreuners

Program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení úspěšného provozování malého podniku v Evropě. Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu 1 až 6 měsíců. Pobyt částečně financuje Evropská komise.

Europoslanci

Poslanci Evropského parlamentu pravidelně vypisují stáže v Bruselu pro české studenty.

Eurojust

Neplacené stáže v oblasti práva.

Europol

Seznam vypsaných stáží v oblasti justice.

Evropský parlament – Schuman Traineeship

Evropský parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.

Evropská komise

Evropská komise vypisuje pravidelně velice prestižní stáže v rámci tzv. Bluebook traineeship.

Engineers without borders

Příležitost pro technické experty.

Evropský hospodářský a sociální výbor

Nabídka stáží v Bruselu.

Evropský účetní dvůr

Stáže u Evropského účetního dvora.

FRONTEX

Evropská agentura pro ochranu hranic vypisuje také stáže.

IAESTE

Mezinárodní organizace IAESTE zajišťuje zahraniční stáže pro studenty technických vysokých škol. Přispívá tak k rozvoji odborných znalostí studentů, porozumění mezi národy i odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

Interpol

Mezinárodní organizace splupracující v oblasti justice má také program stáží.

OBSE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě má taktéž svůj program stáží včetně programu pro mladé profesionály.

OSN

Největší světová mezinárodní organizace nabízí nepřeberné možnosti pro mladé absolventy.

Program mladých delegátu ČR v OSN

Česká rada dětí a mládeže každoročně podporuje program pro mladé delegáty.

NATO

Široká škála stáží nejen v Bruselu.

Poslední aktualizace článku: 18.10.2019