Let’s Stop Bullying

Let’s Stop Bullying je název týdenního školení určeného pracovníkům s mládeží, dobrovolníkům a dalším aktivním mladým lidem z dvanácti zemí světa. Akce se koná už na konci května v Kyjevě.

Hlavním tématem školení je prevence šikany. Mezi hlavní cíle setkání patří zvýšení povědomí účastníků o problematice šikany, sdílení příkladů dobré praxe a pomoc s vytvořením vlastníc mechanismů na zvládání šikany ve skupině dětí, mladistvých či v komunitě. Více informací najdete zde.

Akce je podpořena z prostředků Evropské unie, účastníkům je tak hrazeno ubytování, strava, program, pojištění a 70 % cestovních nákladů.

Akce se koná od 23. do 31.5.2014. Pro české účastníky jsou volná tři místa. Jestliže máte o účast zájem, ozvěte se na e-mail alt.tc.lsb@gmail.com.