AKTUÁLNĚ:

EDS se přesunula do programu Evropský sbor solidarity. Více o novém programu si přečtetě zde, aktuální nabídky jsou k nahlédnutí zde.

Mladiinfo ČR získalo v lednu akreditaci vysílající a koordinující organizace Evropské dobrovolné služby. Prostřednictvím Mladiinfo se tedy můžete nechat vyslat na 3 až 12 měsíců do zahraniční hostitelské organizace.

Co je to Evropská dobrovolná služba?

Jedná se o součást programu Mládež v akci umožňující mladým lidem osobní rozvoj, vzdělání a zkušenost prostřednictvím pobytu v zahraničí.

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má dlouhodobý pobyt na území ČR a je mu mezi 18-30 lety. Dobrá znalost jazyka, či jiné znalosti nejsou podmínkou.

Dobrovolník působí 3-12 měsíců v hostitelské organizaci. Tou je zpravidla nezisková organizace jakéhokoliv zaměření.

Dobrovolníkovi je hrazeno ubytování, strava, pojištění, 90% cestovních nákladů a během svého pobytu dostává kapesné, není tedy potřeba mít předem žádné úspory.

Cílovou zemí pro dobrovolníky jsou země Evropské unie, další evropské země, Kavkaz, severní Afrika, Turecko a spíše výjimečně i další země světa.

Více o Evropské dobrovolné službě se dozvíte z našeho staršího článku nebo na webu Mládež v akci.

Jak se zapojit?

Pokud chcete vyjet jako dobrovolník na Evropskou dobrovolnou službu, nejprve si najděte svou vysílající organizaci. Ta zajistí komunikaci s hostitelskou organizací, vaši přípravu a celkově hladký průběh. Na EVS nemůžete jet jen tak na vlastní pěst, vysílající organizaci zkrátka potřebujete. Mladiinfo ČR vysílá dobrovolníky převážně z okolí Olomouce. Pokud jste z jiného místa ČR, najděte si nejbližší vysílající organizaci zde.

Před kontaktem s vysílající organizací si rozmyslete, v jakém časovém rozmezí se chcete EVS účastnit a jakou si představujete náplň činnosti a destinaci. Konkrétní projekty najdete v databázi projektů, jestliže do kolonky Type of accreditation zadáte Host organization. Projektů v databázi je celá řada, na všech je však jen omezený počet míst, a tak je někdy těžké se strefit a najít organizaci, která vás bude hostovat.

Jestliže se rozhodnete vyjet přes Mladiinfo ČR, nejprve se pokusíme vybrat vhodné projekty podle vaší představy. Jednotlivé organizace pak budeme oslovovat s vašim motivačním dopisem a životopisem, který vám v případě potřeby pomůžeme vypracovat. Jestliže pro vás najdeme vhodnou organizaci, vypracujeme společně projekt, bude vás čekat předodjezdová příprava, komunikace s organizací a pak už rok plný zážitků a zkušeností.

Vzhledem ke čtvrtletním uzávěrkám nenechávejte plánování svého dobrovolničení na poslední chvíli. Přesto, že existují tzv. last minute calls, standartně se s plánováním EVS začíná asi půl roku před plánovaným odjezdem.

Pokud vás možnost zúčastnít se Evropské dobrovolné služby zaujala, kontaktujte Mladiinfo koordinátorku Markétu Nešporovou – marketa@mladiinfo.cz