DOBRODUŠ hledá DOBROvolníky

Dobroduš nabízí DOBROvolnickou pomoc lidem s DUŠevním onemocněním. Dobroduš sdružuje DOBRÉ DUŠE, které pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. Dobroduš aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Smyslem služby je napomáhat těmto lidem v začlenění do společnosti, rozvojem jejich sociálních dovedností, navazováním mezilidských vztahů a aktivním trávením volného času. Služba pomáhá uživatelům, aby se zapojili do běžného života ve společnosti. Služba je poskytována v Praze a blízkém okolí profesionály a s využitím podpory dobrovolníků. Součástí služby je setkávání uživatele a dobrovolníka zejména v jejich přirozeném prostředí.

Dobrovolník pro Dobroduš je

Člověk starší 20ti let
Pravidelně věnuje 6 až 10 hodin měsíčně člověku s duševním onemocněním
Je u nás zdarma vyškolen
Pracuje pod supervizí a odborným vedením koordinátora
Dobrovolník může, ale i nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb, důležitý je pozitivní přístup k lidem a chuť se zapojit

Dobrovolníci se pravidelně 6-10 hodin měsíčně setkávají s konkrétním uživatelem – člověkem s duševním onemocněním, pokud možno v přirozeném   prostředí uživatele.
Mohou spolu např. chodit do kina, na koncert nebo jen tak na procházky, sportovat, povídat si, hrát různé společenské hry.
Dobrovolník může doprovázet uživatele na úřady, pomáhá mu s každodenními praktickými věcmi, vyřizovat běžnmé záležitosti.
Některé dvojice se spolu učí mnoha věcem – např. dobrovolník uživatele doučuje některý cizí jazyk, PC, nebo společně trénují některé dovednosti – cestování MHD, nakupování apod.
Mohou se s uživatelem zapojovat do skupinových akcí.
Aktivity dvojice se odvíjí od vzájemné dohody mezi uživatelem, dobrovolníkem a koordinátorem (klíčovým pracovníkem uživatele).
Dobrovolníci se účastní i pravidelných koordinačních schůzek a supervizí. Obsah a forma spolupráce dobrovolníka s uživatelem jsou zaznamenávány průběžně v individuálních plánech.

Každý dobrovolník musí před zahájením své činnosti projít přijímacím pohovorem a dvoudenním školením, pak už mu nic nebrání pomáhat. Pokud se chcete stát součástí projektu i vy, kontaktujte koordinátory na telefonu 222 512 76.

Podle www.dobrodus.cz