Co po studiu? UPOL má odpověď.

Studujete na Univerzitě Palackého v Olomouci? Stejně jako mnoho dalších jste si lámali hlavu, co dělat po studiu? Možné odpovědi nabízí program PoStudiu.

PO STUDIU je komplexní vzdělávací program vytvořený Katedrou aplikované ekonomie FF a Vědeckotechnickým parkem (VTP) Univerzity Palackého (UP).

Školící moduly jsou koncipovány mezioborově, zapsat si je může každý student UP jako nepovinně volitelný předmět. K výběru máte moduly Zaměstnanec, Zaměstnavatel, Podnikatel, Pracujeme a podnikáme v EU, Znalostní pracovník, Manažer, Ohrožený nezaměstnaností a Second Life. Vyučuje se většinou v prostorách VTP na ulici Šlechtitelů v Olomouci.

Každý modul se skládá ze semináře a přednášky a je vyučován 1x za dva týdny v rozsahu 4 po sobě jdoucích hodin. Na všech přednáškách a většině seminářů vystoupí externí vyučující – lidé z firem, institucí, uznávaní lektoři. Teorie se moc nedozvíte, spíše Vás zkusíme zaujmout pomocí příběhů z praxe.

V kurzech přednášeli například Jiří Plamínek, lektor, konzultant, facilitátor a první český mediátor, Lukáš Gregor, metoda GTD nebo Karel Janeček, majitel firmy RSJ, zakladatel nadačního fondu proti korupci a Pozitivní evoluce.

Co na to říkáte? Zapíšete se?

Nebo máte přímé zkušenosti s těmito semináři? Podělte se s námi v komentářích!