Azylový dům hledá dobrovolníky pro volnočasové aktivity

Dům sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro realizaci volnočasových aktivit.

Posláním Domova sv. Markéty v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace. Poskytuje ubytování a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V současné době Domov sv. Markéty hledá dobrovolníky a dobrovolnice pro realizaci volnočasových aktivit (sportovní, výtvarné, taneční apod.) pro děti ve věku od 6 do 15 let. Rozsah činnosti 1 – 2 hodiny/týden.

Pro podrobnější informace kontaktujte pracovnice Domova: ucebna-dsm@brno.charita.cz.

Název a sídlo: Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, 612 00 Brno

Charita ČR - Mladiinfo ČR