Katka

Katka

Stáž v TAPRI

Ak máte chuť a možnosť vycestovať do zahraničia na pracovnú stáž v rámci programu Erasmus,študujete politológiu, medzinárodné vzťahy alebo príbuzné obory, skúste TAPRI- Tampere Peace Research Institute. Tampere, sídlo TAPRI , je približne 200-tisícové mesto, vzdialené len 2 hodiny cesty vlakom…