Štítek dobrovolnická večeře

Dobrovolnictví v Živé knihovně

Zapojte se jako dobrovolníci do projektu Živá knihovna! Živá knihovna má za úkol poskytnout možnost setkání se s někým (knihou) jež může předat například svůj příběh, nějakou svou zkušenost, vědomost… Čtenář má možnost si knihu “půjčit” a ptát se jí,…