Solidární projekt s Evropským sborem solidarity

Co je to solidární projekt a proč by vás měl vůbec zajímat? Program Evropský sbor solidarity vám pomůže realizovat vaše nápady a získáte finanční prostředky na pozitivní a prospěšné projekty!

Program Evropský sbor solidarity (ESC)  zaštiťuje 3 kategorie projektů:

Na této stránce se dozvíte důležité a zajímavé informace k tomu třetímu typu projektu: SOLIDÁRNÍ PROJEKTY. 

Pro lepší orientaci nabízíme následující osnovu:

Stručně a jednoduše

Evropská komise financuje přes program Evropský sbor Solidarity solidární projekty, které mají za úkol umožnit mladým lidem uskutečnit jejich nápady a projekty, které mají za úkol zlepšit situaci v jejich místě bydliště nebo mají pozitivní dopad na určitou skupinu obyvatel. Chce tak pomoci mladým lidem, kteří mají spoustu užitečných nápadů, jak někomu pomáhat nebo něco zlepšit, ale nemají na to finanční prostředky a podporu svého okolí. Díky financím z tohoto programu tak můžete např. organizovat workshopy na téma životní prostředí, nebo podporovat lidi bez domova. Fantazii se meze nekladou, podmínkou však je, aby projekt byl nezištný a prospěšný ve svém okolí, a finanční prostředky z veřejného rozpočtu byly tak dobře využity. 

5 faktů na začátek:

 • Projekt je na národní úrovni, nejedná se o zahraniční mobility jako v např. v dobrovolnictví pod ESC.
 • Název „solidární projekt“ v někom může omylem vyvolat představu, že se musí jednat pouze o např. rozdávání oblečení potřebným. Pravou však je, že význam slova solidární má širší pojetí. Inspirujte se jinými projekty!
 • Do projektu musí být zapojeno alespoň 5 lidí 18-30 let s českým občanstvím nebo trvalým/ přechodným pobytem v ČR.
 • Projekt trvá maximálně 1 rok, minimálně 2 měsíce, za každý měsíc trvání projektu obdrží příjemce grantu €500.
 • Projekt můžete organizovat i za podpory nějaké organizace, nejste na to sami!

Proč byste měli chtít solidární projekt organizovat?

 • Praxi v oblasti projektového managementu, týmové spolupráce i leadershipu
 • Zlepšíte své komunikační dovednosti a organizační schopnosti
 • Naučte se věci dotahovat do konce a přebírat zodpovědnost (skvělý trénink pro budoucí podnikatele)
 • Získáte certifikát YOUTH PASS, který dokládá, co všechno jste se naučili (hodnotíte sami sebe), a skvěle doplní váš životopis
 • Dobrý pocit z užitečné práce pro ostatní
Propagační materiál. Zdroj: Youthpass

Jak se do programu zapojit

Do programu, který financuje solidární projekty organizované v České republice se může zapojit každý, kdo je občanem ČR, nebo má na území ČR alespoň trvalý či přechodný pobyt. Věk účastníků je omezen, jako ve všech ostatních projektech financovaných Evropským sborem solidarity musí být účastník ve věku od 18 do 30 let (včetně). Tato podmínka nejde bohužel nijak obejít a musí se respektovat. 

K účasti je nutné se registrovat v portálu Evropského sboru solidarity. Po registraci získáte svoje Personal Reference Number (PRN), které budete potřebovat pro další kroky.

Pro zapojení do solidárního projektu je důležité mít nápad, který byste chtěli realizovat. Liší se tak od klasického dobrovolnictví, kdy počáteční nápady na projekt vytvoří hostitelská organizace ještě před tím, než vás vůbec pozná, a vy se pak jen na jejich projekt přihlásíte. 

Potřebujete inspiraci, co všechno v rámci solidárních projektů můžete zrealizovat? Přinášíme příklady iniciativ, které právě běží nebo už byly ukončeny.

Abyste svůj projekt uskutečnili, potřebujete tým minimálně 5 lidí (včetně vás), kteří se budou na projektu aktivně podílet. K podání žádosti nepotřebujete nutně spolupracovat s jinou neziskovou organizací, ale pokud nemáte zkušenosti s žádnými evropskými granty, velmi doporučujeme přizvat do projektu zkušenou organizaci. Můžete kontaktovat Elišku z Mladiinfo ČR, nebo i jiné neziskové organizace ve vašem městě. 

Jak se zaregistrovat do portálu ESC

Pro někoho může být registrace jednoduchá, ale pro někoho to může být obtížnější. Občas vnímáme online nástroje Evropské Komise jako trochu složitější, proto jsme pro vás vytvořili podrobný foto návod, který je ke stažení zde

Doporučujeme zvolit heslo, které si budete pamatovat i po delší době. Obnova hesla je někdy obtížná a raději si přihlašovací údaje někam zapište. 

Co dalšího získáte registrací do tohoto portálu? Díky registraci se můžete přihlašovat i na vypsané dobrovolnické nabídky či stáže a pracovní umístění.

Propagační materiál k programu. Zdroj: DZS.cz

Jak podat žádost o finanční grant pro solidární projekt

Následující sekci jsme trochu zjednodušili. V případě nejasností můžete s konkrétními dotazy k žádosti kontaktovat Elišku na kancelar@mladiinfo.cz.

Pro podání žádosti je třeba učinit tyto kroky:

1. Ujasnit si nápad na svůj projekt

Mít nápad je jedna věc, ale je důležité ho dostatečně promyslet a dát mu jasnou strukturu. Sepište si na papír přesně CO chcete dělat, PROČ to chcete dělat, JAK to chcete dělat, CO POTŘEBUJETE k realizaci, KOMU bude váš projekt prospěšný, CO PŘINESE i vám samotným, a jak budete HODNOTIT jeho úspěšnost. K plánování projektu vám může pomoci tento pracovní list

2. Vytvořit 5-členný tým mladých lidí

Na projekt nemůžete být sami, i když si věříte sebevíc. Podmínkou programu je zorganizovat alespoň 5-členný tým, který se bude na projektu aktivně podílet. Neznamená to však, že všichni musí dělat všechno, ale úkoly by měli být jasně rozdělené. Máte nápad, ale nemůžete ve svém okolí nalézt spřízněné duše, které by do toho šly s vámi? To neznamená, že musíte svůj nápad zahazovat. Zkuste svůj záměr propagovat na sociálních sítích, kontaktovat organizace ve vašem bydlišti, inzerujte ve své škole nebo pracovišti. 

3. Kontaktovat organizaci nebo vytvořit neformální skupinu mladých lidí

K podání žádosti musíte učinit i administrativní kroky. Nejjednodušší je, pokud kontaktujete ve svém bydlišti organizaci, která už procesy Evropského sboru solidarity zná a rozumí jim. Každá taková organizace má již vytvořené přístupové účty k online žádosti a má oprávnění ji podat. 

Druhým způsob je, že založíte skupinu (v tomto případě čítající alespoň 5 členů), které se oficiálně říká „neformální skupina mladých lidí aktivních v práci s mládeží“ = „informal group of young people active in youth work“. Podrobné informace, jak založit takovou skupinu, teprve připravujeme. Zde naleznete odkazy, které vám pomohou se zorientovat:

4. Vyplnit online formulář pro solidární projekt

Po získání OID (Organization ID) a EU loginu, která vám poskytla oslovená organizace nebo jste ho získali registrací neformální skupiny, můžete začít vyplňovat online formulář samotné projektové žádosti. Online formulář naleznete zde. V záložce Open Calls zvolte Solidarity Projects. Jak přibližně vypadal formulář v lednu 2020? Můžete si ho pro představu stáhnout zde.

Formulář můžete vyplnit česky, ale otázky jsou kladeny v angličtině. 

Pro podávání solidárních projektů jsou stanoveny 3 termíny v roce, tzv. uzávěrky. Pro rok 2020 to je:

 • 5. února 2020
 • 30. dubna
 • 1. října 2020

Aktuální termíny si vždy lehce ověříte na stránkách DZS

5. Čekat na výsledky uzávěrky

Výsledky uzávěrky bývají většinou 2 měsíce po tom, co je ukončena uzávěrka. Výsledky uzávěrky naleznete na webu DZS v sekci Novinky.

V případě, že je váš projekt schválen, gratulujeme! Neváhájte se přihlásit na informační seminář Domu zahraniční spolupráce, který vás provede administračním procesem podepsání grantové smlouvy a ostatních kroků.

V případě, že váš projekt schválen nebyl, nezoufejte! Emailem a poštou obdržíte dopis s hodnocením, která komentují váš projektový návrh a  pomohou vám ho vylepšit do další uzávěrky.

Ilustrační obrázek. Autor: Rawpixel. Zdroj: Pixabay.com

Finanční podmínky pro solidární projekt

Jistě vás zajímá finanční stránka solidárních projektů. Solidární projekt může trvat maximálně 12 měsíců. Za každý měsíc příjemce grantu obdrží paušální částku €500, která slouží k pokrytí potřebných výdajů k realizaci projektu.  Z projektu tak můžete hradit např. pronájem prostor pro vaše workshopy/ akce, materiál pro něj potřebný, propagaci, apod. 

Dále můžete získat finanční prostředky na kouče, který bude pomáhat vašemu týmu s realizací projektu. Můžete díky němu zlepšit svoji týmovou práci, ulehčit si plánování a dotáhnout váš projekt úspěšného konce. 

Příjemce grantu musí respektovat zákony ČR, a proto je důležité si vést alespoň základní evidenci, kde si budete evidovat všechny výdaje a doklady, které prokážou, jak jste obdržený grant využili. Dům zahraniční spolupráce pro vás sepsal odpovědi na FAQ, které se týkají financí a účetnictví

Školení a semináře

Dům zahraniční spolupráce pořádá nepravidelná školení a semináře, kde se o solidárních projektech a o celém Evropském sboru solidarity můžete dozvědět přímo od zkušených pracovníků, kteří vaše projekty hodnotí a pomáhají vám s administrací. Pořádají se jak školení pro ty, co teprve projekt plánují, tak i pro ty, kteří projekt mají schválený a potřebují se informovat o následujících krocích.

Aktuální kalendář akcí je k nahlédnutí zde

Tyto akce pořádáné DZS jsou zdarma. Často se konají i mimo Prahu, a tak je snadné najít ten blíže vašemu bydlišti. Účast na těchto akcích vřele doporučujeme.

Užitečné kontakty odkazy

Projektová koordinátorka ESC projektů za organizaci Mladiinfo ČR
Eliška Motyčková
kancelar@mladiinfo.cz, eliska@mladiinfo.cz
+420 797 864 363

Dům zahraniční spolupráce
dzs@info.cz
+420 221 850 100, +420 221 850 102

Tento článek byl vytvořen pro potřeby organizace Mladiinfo ČR, z.s. Informace v tomto dokumentu jsou čistě informativního charakteru. Poslední aktualizace proběla 1. dubna 2020. Pokud máte nějaké výhrady či nápady k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat na info@mladiinfo.cz.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sboru solidarity.