iNFO BOOST – Mezinárodní setkání NGO v Německu

Info Boost - Mezinárodní setkání NGO organizací za účelem sdílení dobré praxe

Přečti si, co jsme zažili od 16. – 20.9. 2021 s Mladiinfo ČR v německém Frankfurtu nad Odrou, kam jsme se vydali na mezinárodní setkání NGO!

Spojili jsme síly s dalšími evropskými organizacemi a setkaly se na mezinárodní setkání v Německu za účelem sdílení dobré praxe. 

Frankfurt nad Odrou je městečko asi s 50 000 obyvateli ležící přímo na hranici s Polskem – oba státy tam přirozeně dělí řeka Odra, přes kterou vede most z centra Frankfurtu přímo do polské Slubice. Obě města jsou tak ve velmi úzkém spojení a je to znát opravdu na každém kroku. Ať už si všimnete polských nápisů v centru Frankfurtu nebo spousty lidí denně dojíždějících za prací do sousedního města/státu.

Ilustrační foto  – most přes řeku Odru. Zdroj: Pixabay.com

Hlavní cíle setkání bylo především:

 • zvýšení kvality služeb
 • zlepšení práce s digitálními technologiemi a novými médii
 • efektivnější komunikace s veřejností a cílovými skupinami
 • osvojení si dovednosti evaluace, hodnocení našich potřeb a analyzování dat
 • posílení kapacity lidských zdrojů a občanské angažovanosti v našich lokálních komunitách.

Program mezinárodního setkání

Čtvrtek 16.9.

Na první den byl naplánován „pouze“ příjezd, ale společně se Slováky jsme vyrazili vlakem v brzkých ranních hodinách, abychom v klidu odpoledne dorazili do Frankfurtu nad Odrou. A udělali jsme dobře – protože jsme díky zpožděnému spoji (kdo by to čekal…) nestihli další vlak a čekalo nás tedy 4 hodinové dřepění v Praze, které jsme si zpříjemnili dobrým obědem. Nakonec jsme nasedli na autobus do Berlína a odtud jsme se přemístili vlakem do cílové stanice, kam jsme místo původních 16hod. odpoledne dorazili ve 22hod. večer. Mezinárodní setkání tak začalo opravdu zábavně.

Ponaučení pro nás – příště už nic nenecháme náhodě a přibalíme s sebou i spacák z naší knihovny věcí a rovnou i kotlík na přípravu svařáku na zahřátí. Více o knihovně věcí v Brně na tomto odkazu. 

Pátek 17.9.

Druhý den ráno jsme ještě nezačali pracovně, ale vyrazili jsme do víru města na prohlídku jeho pamětihodností i uměleckých výstřelků současnosti. Místem nás provedla Marcelka, která je rodačkou z Polska, ale v současnosti dobrovolničí v německé hostující organizaci Pewobe

Po obědě jsme se konečně poprvé vydali navštívit kancelář Pewobe, jenž nás doslova nadchla svou výbornou polohou, čistým a vzdušným interiérem a vybavením plným moderních technologií a samozřejmě kávovarem, který byl v průběhu celého setkání zatěžován na maximum. Zbytek dne jsme již strávili v kanceláři, přičemž každá z organizací dostala prostor na představení a na reflexi aktivit a služeb, kterým se věnovala před pandemií covid-19, v jejím průběhu a nakonec byl čas na zhodnocení situace současné. Plynule jsme se dostali až k obtížím, které každá z organizací čelí/čelila, a způsobům, jak se s nimi vypořádat. Den jsme zakončili ve výborné polské restauraci „za řekou“.

Sobota 18.9.

Sobotní dopoledne jsme věnovali evaluaci silných a slabých stránek organizací, příležitostí, které se jim mohou naskytnout a aspektům, které by byly potřeba posílit. Odpoledne jsme provedli analýzu našich aktivit na sociálních sítích a podařilo se nám zhruba identifikovat, co se v minulosti ukázalo jako dobře fungující a co naopak nepřineslo téměř žádné ovoce.

Navečer jsme se zúčastnili milé akce „Discover Syria“, kterou pořádali mladí lidé ze Sýrie, kteří v současnosti pobývají ve Frankfurtu a chtěli tak místní seznámit s jejich kulturou prostřednictvím prezentace, ochutnávky jídla a živé hudby. 

Neděle 19.9.

Poslední pracovní den jsme společně posuzovali potřeby, které by měla organizace naplňovat jak vůči sobě samé, tak i vůči účastníkům. Odpoledne jsme shrnuli vše, o čem jsme diskutovali v předchozích dnech a společně si na tomto základě definovali cíle, kterých se budeme snažit dosáhnout do příštího setkání, které se uskuteční tady u nás, v Brně.

Pondělí 20.9.

Tento den jsme vyřizovali potřebnou administraci k projektu a také pro závěrečnou zprávu. Zbytek dne byl již „pouze“ cestovní – takže nás čekalo příjemných 9 hodin ve vlaku. Ve vlaku jsme se slovenským týmem měli ještě možnost zreflektovat celé setkání a komunikovat je zbytku našich organizací.

 

Jaké NGO se projektu účastnily?

   Mladiinfo ČR

   Mladiinfo Slovensko   

 • organizuje místní, národní a mezinárodní projekty pro mladé lidi
 • informuje o možnostech vzdělávání mladých lidí prostřednictvím médií a akcí
 • koordinuje zahraniční dobrovolníky pro slovenské školy a neziskové organizace
 • vysílá slovenské dobrovolníky do zahraničí
 • působí v regionech prostřednictvím ambasadorů a neformálních skupin
 • vzdělává mladé lidi v programu Mladiinfo Ambassadors

   COSI (Rumunsko)

 • organizuje místní, národní a mezinárodní projekty pro mladé lidi
 • podporuje sociální začlenění dětí, mladých lidí a dospělých s omezenými příležitostmi nebo zvláštními potřebami
 • poskytuje pomoc při snaze dosáhnout důstojné životní úrovně znevýhodněných jednotlivcům nebo skupin při překonávání problematických situací 
 • zavádí neformálního vzdělávání s cílem podporovat a podněcovat kritické a tvůrčí myšlení, nové formy vzdělávání a učení, a dávat tak jednotlivcům příležitost stát se aktivními občany orientovanými na změnu  

   Pewobe gGmbH (Německo)

 • organizuje místní, národní a mezinárodní projekty pro mladé lidi
 • poskytuje pomoc a komplexní péči dětem různého věku a starým lidem a péči a podporu mentálně a/nebo fyzicky postiženým a sociálně slabým lidem
 • zajišťuje pro klienty obědy a v dětských zařízeních snídaně a svačiny
Tento projekt byl financován z prostředků Evropské Unie.