Dobrovolnictví v neziskové organizaci META

Začíná nový školní rok a vy máte hodinu týdně navíc? Využijte ji efektivně a zkuste dobrovolnictví v pražské neziskové organizaci Meta, která se zabývá integrací mladých migrantů do společnosti. 

O Metě

Meta, o.p.s. je nezisková organizace, která v Praze působí už 16 let. Jejím hlavním posláním je podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Zaměřuje se také na pedagogy, kteří s těmito žáky pracují.

Jak budete v Metě přesně pomáhat?

Dobrovolnický program METY se snaží lidi s odlišným jazykem podpořit tím, že vytváří prostor pro neformální setkávání. Během tohoto času má dítě možnost doplnit si své znalosti a pobýt s někým, kdo chápe jeho situaci. Dobrovolníci se mohou v METĚ věnovat individuálnímu doučování školních předmětů, skupinovému doučování, organizaci volnočasových akcí zaměřených na poznávání české kultury v rámci klubu Čekuj! aneb Česká kultura jinak. Od září budou mít dobrovolníci také možnost se zapojit do nového projektu Naše Čtvrť. Cílem tohoto inkluzivního projektu je propojení dětí s odlišným mateřským jazykem s českými dětmi prostřednictvím kroužků, komunitních akcí a workshopů.

Archiv: META, o.p.s.
Žáci s odlišným mateřským jazykem

Jak název napovídá, jedná se o žáka, jehož mateřský jazyk není čeština. Nemusí se ale jednat pouze o cizince, kteří přišli do České republiky teprve nedávno. Může se jednat i o děti, které se tu narodily, ale doma česky nemluví.

Pro děti s odlišným mateřským jazykem může být docházka do české školy velmi náročná. Rodiče nejsou ve většině případů schopni pomoct dítěti s úkoly, protože zadáním sami nerozumí. Dítě může mít kvůli nedostatečné znalosti jazyka také problém zapojovat se plnohodnotně do hodin, porozumět svým spolužákům a zapadnout do kolektivu.

Osobní zkušenost redaktorky

Redaktorka sama již dva roky dobrovolničí jako učitelka angličtiny v ročním kurzu pro cizince, kteří se učí česky. I přes počáteční jazykovou bariéru (studenti ze začátku moc česky nemluví) si k nim našla cestu a v říjnu lektoruje angličinu již potřetí. 

„Na naší neziskovce je skvělé, že jednak je opravdu vidět kus odvedené práce, druhak, že si v Metě dobrovolníků opravdu váží a každý půlrok absolvují supervize, kde se mohou poradit o svých problémech s doučováním. Další skvělá věc je, že když má člověk jakýkoli nápad či připomínku, je brána v potaz a i dobrovolník se tak podílí na chodu celé organizace.“

Zajímá Vás toto téma a chcete také podpořit děti s odlišným mateřským jazykem v integraci do školského systému, ale i širší společnosti? Vyplňte registrační formulář zde.

Podrobnější informace najdete také na webu METY.

 

Nezaujala vás tato činnost? Podívejte se na našem webu do rubriky dobrovolnictví a vyberte si z dalších možností.